headphones newspaper video-player
LIVE på fredag - allt om Brexit för företagare

Orimliga tillståndsavgifter för att bedriva omsorgsföretag

Sedan årsskiftet är verksamheter som bedrivs enligt Socialtjänstlagen och LSS tillståndspliktiga.
Publicerad 4 apr 2019

Både befintliga och nya verksamheter måste ansöka om tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO som nu är förenat med en avgift − något som både drabbar och upprör företagare i branschen.

En tillståndsansökan för att bedriva ett omsorgsföretag kostar nu 30 000 kronor och en ändring kostar 21 000 kronor. Innan årsskiftet var det kostnadsfritt och bakom avgiftsändringen finns ett riksdagsbeslut som syftar till att IVO skärper kraven för att få ett tillstånd. Nu krävs det bland annat insikt i regelverket som verksamheten berörs av, relevant utbildning, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för att få tillståndet beviljat. Avgiften ska täcka upp för den faktiska arbetskostnaden hos myndigheten.

Kostsamma ändringstillstånd 

Mot företagare i branschen slår avgiften hårt. Värst är kostnaden för ändringstillstånd som tillkommer om verksamheten exempelvis byter föreståndare eller lokal.

− Det här är vansinnigt. Det finns inga garantier för hur många uppdrag vi får från kommunen och dessa avgifter kommer påverka vår lönsamhet negativt. Bara vetskapen om att en flytt eller byte av styrelseledamot är förenat med ytterligare avgifter är motbjudande, säger Gösta Dahlström på Trosa Hempartner.

Orimligt med samma avgift för alla

I en kommentar till Dagens Industri den 2 april meddelar IVO att närmare 5 000 privata omsorgsföretag berörs av avgiftsändringen. Hitintills har myndigheten fått in cirka 700 tillståndsansökningar, vilket genererat uppemot 17 miljoner kronor i avgiftsintäkter. Enligt IVO går pengarna direkt till statskassan.

− Det är orimligt att alla företag måste betala samma avgift. I grund och botten är det bra att IVO säkerställer att de som bedriver omsorgsföretag har ekonomiska förutsättningar för det, men ett litet företag kan inte jämföras med ett stort. Avgiften borde vara differentierad, säger Carl Rönnow på Företagarna.

Stora summor till statskassan

För att illustrera hur tillståndsavgiften kommer att slå mot omsorgsföretagen i stort kan följande räkneexempel användas: 5 000 privata företag som betalar 30 000 kronor i tillståndsavgift ger en intäkt om 150 miljoner kronor. Om samtliga företag dessutom gör en ändring i år, är det ett tillägg om 105 miljoner kronor. Teoretiskt sätt utökas statskassan med 255 miljoner kronor bara i år.

− Svenska omsorgsföretag bidrar redan idag till vår gemensamma välfärd med både skatt och arbetstillfällen. Att de dessutom ska bidra med förhållandevis höga tillståndsavgifter är inte rimligt. Om politiken vill att dessa företagare ska fortsätta driva sina företag är det av stor vikt att de skickar rätt signaler, säger Carl Rönnow.

I dagsläget omfattar tillståndsplikten enbart privat sektor medan offentlig driven verksamhet fortsättningsvis är anmälningspliktig, vilket är kostnadsfritt.

Fler nyheter från Företagarna

Regeringen rattar om i stöden

Företagarna välkomnar att regeringen nu rättar till en del uppenbara brister i coronastöden till drabbade företag. Viktigast av allt är dock att pengarna betalas ut.

Beredskap för bredare nedstängning

Med regeringens förslag om ytterligare begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen blir det möjligt att stänga ner fler verksamheter.

Höj tempot i den digitala omställningen

Digitalisering är en prioriterad fråga för EU-kommissionen och för regeringen. Företagarna anser att den bör fokusera på att underlätta för mindre och växande företag.

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen