headphones newspaper video-player

Överbrygga glappet i korttidsstödet

Det är en allvarlig felprioritering av regeringen att försena och ändra om i korttidsstödet så att företag i kris kan behöva vänta till i vår med att få stöd.
Publicerad 10 dec 2020
Foto: Shutterstock.com

I regeringens krisstöd till företagen är det inte tanken som räknas. Det är resultat. Om ett stöd är bra på pappret hjälper inte om företagen som är i skriande behov av det inte kan få det i tid.

− Företagare är problemlösare, men de har faktiskt inte superkrafter. Företag behöver ett jämnt inflöde av pengar för att dels klara löneutbetalningar, dels överhuvudtaget överleva denna krisperiod när många i det närmaste fått näringsförbud, säger Företagarnas samhällspolitiska chef Fredrik Östbom.

Företagarna lämnade på torsdagen in remissyttrandet över promemorian Stöd vid korttidsarbete i vissa fall. Det är förslaget på förlängning av korttidspermitteringarna som regeringen aviserade den 9 november.  

I yttrandet konstaterar Företagarna att Tillväxtverket har haft svårt att hinna med avstämningar för de företag som sökt stödet för korttidsarbete. Flera tusen företag har fått vänta i upp till fyra-fem månader på ytterligare utbetalningar efter sommarens avstämningar och så sent som i slutet av november hade drygt 4 000 företag ännu inte fått besked.

Stödet måste förenklas, inte försvåras

Det är mot den bakgrunden Företagarna har tryckt hårt på att krisstöden måste förenklas. Pengarna måste komma fram. Dessvärre blir det inte så.

Företagarna är mycket kritiska till att förordningen om förlängt korttidsstöd inte föreslås träda ikraft förrän den 15 februari 2021. Dessutom ändras regelverket. Det gör att Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf nu säger att myndigheten behöver tid för att utveckla system och utbilda handläggare efter att förordningen trätt i kraft. Det betyder att företagen bedöms behöva vänta ytterligare 5-8 veckor innan de kan söka stödet, som dessutom ska betalas ut månadsvis.

− Att mitt under pågående pandemi ändra regelverket så att skötsamma företag, som arbetar hårt för att få verksamheten att gå runt, får vänta orimligt länge på stöd anser Företagarna är en allvarlig felprioritering av regeringen, säger Lise-Lotte Argulander, Företagarnas expert på arbetsrätt och arbetsmiljö.

Företagarna anser att stödets förlängning och ansökningsförfarande måste komma igång snarast. Lönsamma företag skulle inte behöva drabbas om nuvarande förordning enbart förlängdes utan avbrott i ansökningsförfarandet eller om ansökningar kan göras i förväg så att preliminära utbetalningar kan göras så fort förordningen trätt ikraft, likt det förlopp som gällde i våras.

– Myndigheten spelar roulette med företagens överlevnad som insats, säger Företagarnas vd Günther Mårder i en intervju med TT.

Fler nyheter från Företagarna

LAS-sveket kommer tynga arbetsmarknaden

Arbetsrätten är i skriande behov av modernisering, men regeringen, januaripartierna och facket har inte orkat höja sig över det politiska spelet för att leverera seriösa förslag.

Kasta inte mer pengar i sjön!

Regeringens arbetsmarknadspolitik är ett misslyckande och mer pengar till låtsasjobb i vårändringsbudgeten ändrar inte på det.

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor