headphones newspaper video-player

Femtioregeln är inte helt hundra

Nu säger polisen att femtio-regeln mot smittspridning slår fel i vissa fall och leder till orimliga situationer.
Publicerad 12 aug 2020

Man tager vad man haver, lyder ett talesätt som stämmer väl in på hur ordningslagen används för att bromsa smittspridningen och insjuknande i covid-19. Den så kallade femtioregeln vilar på ordningslagens bestämmelser om vad som utgör en allmän sammankomst och offentlig tillställning

Femtioregeln är en hörnsten i den svenska coronastrategin, men sedan restriktionen trädde i kraft den 29 mars har många påpekat att den gör att verksamheter som samlar människor får helt olika förutsättningar. Det kan vara fullt på stränder och i köpcentrum, samtidigt som nöjesparker, mässor och konserter behövt stänga och ställa in.

”Orimliga situationer”

Nu säger Per Engström, polisens kommenderingschef för den nationella särskilda händelsen Corona, till TT att det uppkommit vissa orimliga situationer till följd av ordningslagen. Den tar ju till exempel inte hänsyn till arrangör och vilken typ av yta eller lokal det handlar om, utan handlar utan undantag om ett tak för antalet personer så länge det handlar om det som ordningslagen definierar som en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning. Kanske är nu en förändring på gång.

”Jag kan inte återge det exakt, men jag har fått sådana rapporter att man kanske ska se över det här på sikt”, säger Per Engström i intervjun.

Regeringen behöver förtydliga

Representanter för nöjesparker, mässor, marknader, konserter och andra verksamheter som faller under femtio-regeln har efterlyst mer flexibla regler. Än så länge har inget hänt. Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell är ordningslagen polisens ansvar. Enligt polisen är det upp till regeringen att se över hur lagen ska tillämpas. Kulturminister Amanda Lind sade i förra veckan att frågan är komplicerad, men att regeringen kommer att lämna besked om vad som ska gälla framöver inom de närmaste veckorna, eftersom kulturen och idrotten drabbats hårt.

− När polisen säger att tillämpningen av lagen lett till orimliga situationer är det inte mer än rimligt att regeringen drar öronen åt sig och tar tag i den här frågan. Få andra saker har debatterats så hett under sommaren bland företagare som varför femtio-regeln gäller för vissa men inte för andra, säger Pontus Lindström, näringspolitisk expert på Företagarna.

Fler nyheter från Företagarna

”Strandskyddet är skevt”

Obalanserna i strandskyddet borde rättas till så att regelverket inte hindrar utveckling, menar ägaren av strandkrogen SuderSannas på Fårö.

Stoppa nedmonteringen av posttjänsterna

För att kunna bedriva företag i hela landet krävs fungerande infrastruktur i form av bl a postservice. Nermonteringen försvårar för företagande, visar Företagarnas nya rapport.

Bakläxa för EU-kommissionen

Företagarna har bidragit till att ett långtgående lagförslag om bolagsstyrning och ansvarsfrågor i företagens leverantörskedjor hejdats.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor