headphones newspaper video-player

Principer eller femtio-femtio?

Vad vägleder regeringen i beslutet att inte tillåta stora nöjesparker att hålla öppet?
Publicerad 24 jun 2020

Nöjesparkerna måste hålla stängt i sommar. Det meddelade regeringen på måndagen efter att ha gjort en sammanvägd bedömning, som inrikesminister Mikael Damberg uttrycker saken.

Ett sätt att se på saken är att folkhälsan ligger i ena vågskålen och näringsverksamhet i den andra. Då är det rimligt att åtgärderna för att bekämpa smittspridningen av coronaviruset väger tyngre. Särskilt som de svenska dödstalen i covid-19 är relativt höga jämfört med andra jämförbara länder.

Det går däremot att se på saken ur ett annat perspektiv också. Det handlar om att verksamheter som av de flesta uppfattas som snarlika inte ska verka under helt olika förutsättningar. Då är frågan inte om vissa branscher ska ha särregler och undantag, utan att vissa redan har det.

Femtiopersonersregeln slår olika

De begränsade möjligheterna att samlas fler än femtio personer som regeringen införde i en förordning den 29 mars vilar på Ordningslagens bestämmelser om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Under dem faller till exempel Gröna Lund i Stockholm, Liseberg i Göteborg och Skara sommarland. Däremot omfattas inte exempelvis Kolmården utanför Norrköping eller High Chaparall mellan Gnosjö och Värnamo. Inte heller stora badanläggningar som Fyrishov i Uppsala och Lost City, Gustavsberg i Örebro berörs.

− Regeringens besked om att de stora nöjesparkerna inte får öppna i sommar drabbar både parkerna direkt och många sommarjobbare, men det är även ett hårt slag mot all näringsverksamhet som är beroende av att nöjesparkerna är i gång. Det är mängder av hotell, restauranger, reseföretag och andra företag som lever av de ringar på vattnet som besöken i parkerna skapar, säger Pontus Lindström, expert på lokalt företagsklimat på Företagarna.

Femtio-femtio?

De besöksmål som har öppet har vidtagit åtgärder för att minimera risken för smittspridning. Det gäller så klart även för nöjesparkerna, men där är det alltså stopp. Det spelar ingen roll att exempelvis Liseberg disponerar en yta motsvarande 24 fotbollsplaner. Max femtio personer får vistas där samtidigt.

− Företagarna har respekt för regeringens sammanvägda bedömning, men vi kan inte helt bortse från att signalerna för vad som är tillåtet och inte tillåtet blir otydliga. När inrikesministern säger att de lättnader som beslutats i restriktioner får räcka kvarstår ju frågan varför dagens gränsdragning är den rätta. Är det fifty fifty om femtioregeln? Stora köpcentrum, badanläggningar, upplevelseparker och andra besöksmål anses kunna hantera folkhälsoaspekterna av folksamlingar över femtio personer, men inte nöjesparker. Betänk att Disney Land utanför Paris får hålla öppet, säger Pontus Lindström.

Fler nyheter från Företagarna

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor