headphones newspaper video-player
Företagarnas skattepolitiska expert Patrick Krassén.

I dag stöd, i morgon omstart

Den politiska diskussionen börjar allt mer präglas av ord som återhämtning och stimulans, snarare än kris, skriver Företagarnas skattepolitiska expert Patrick Krassén.

Sommaren börjar ebba ut och många arbetsplatser återgå till normalt tempo. Den samhällsekonomiska debatten präglas samtidigt allt mindre av krishantering och mer av återhämtning och omtag. Även om Sveriges ekonomi krympt, är de flesta bedömare överens om att det kunde ha sett värre ut, och att Sverige har klarat sig hyggligt jämfört med många andra europeiska länder. Konkurserna är färre än väntat, arbetslösheten likaså lägre.

Detta är förstås en klen tröst för de företagare som fortfarande inte har sett kunderna återvända eller kurvorna vända uppåt. För en del har de olika stödinsatserna som införts av regeringen och samarbetspartierna varit till hjälp, men många har upplevt dem som bristfälliga och exkluderande.

Flera av dessa stöd är nu på väg att fasas ut – en del har redan avslutats. Arbetsgivaravgifter ska åter betalas fullt ut, korttidsstödet håller på att trappas ned och det återstår bara drygt två veckor för att söka omställningsstöd. Hyresstödet och lån genom företagsakuten har bara sökts av en bråkdel av företagen.

Det finns goda skäl att förlänga flera av stödinsatserna. Så länge restriktioner genom lagar och myndighetsbeslut begränsar stora företagargruppers verksamhet, måste dessa ha hjälp att överleva. Allt annat vore att genom statliga beslut kväva viktiga delar av det svenska näringslivet.

Så länge restriktioner genom lagar och myndighetsbeslut begränsar stora företagargruppers verksamhet, måste dessa ha hjälp att överleva.

Det är däremot viktigt att påpeka att omfattande statliga stöd till näringslivet inte är något som vi på Företagarna vill se som ett nytt normaltillstånd. I en sund marknadsekonomi får företagen verka så fritt som möjligt, med neutrala regler, och sedan både njuta av vinster och stå för förluster. Avsteg från detta det finnas skäl att göra i extraordinära situationer – men det bör vara undantag och får inte bli regel.

Under kommande veckor kommer den politiska diskussionen allt mer att präglas av ord som ”återhämtning” och ”stimulans”. Stockholms Handelskammare har satt samman en ”Omstartskommission” som i nästa vecka ska presentera ett antal konkreta politikförslag. Liknande initiativ finns från olika håll.

Från Företagarnas sida har vi fortlöpande gett regeringen våra ståndpunkter. Såväl i möten med politiker och tjänstemän som i vårt opinionsarbete via media har vi drivit de insatser som vi har sett som nödvändiga, och påtalat brister där de finns. Vi har också gjort vårt yttersta för att ingen makthavare ska kunna säga att de inte haft kunskap om företagarnas situation. Mycket har gjorts, men vårt arbete fortsätter oavbrutet.

När krishanteringen övergår till återhämtningspolitik är det naturligt att även vårt fokus förändras. De reformer och förslag som vi förordade för att förbättra företagsklimatet redan innan Coronakrisen lamslog Sverige, är sunda och rätt även i återstartsfasen. Sänkta arbetsgivaravgifter och inkomstskatter minskar kostnaden för att anställa och underlättar företagens tillväxt – och det är lika sant, men ännu viktigare, när Sveriges ekonomi ska återhämta sig.

Ett flertal skatteförslag ligger i skrivande stund på bordet, om sänkt statlig inkomstskatt, förbättrad expertskatt, och utökat jobbskatteavdrag och Rut-avdrag. Skatterna kommer helt uppenbart spela en central roll för den ekonomiska återhämtningen. Företagarnas förslag behöver därför stå i centrum.

Taggar
Riks Krönika
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans kan vi förändra

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.