headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Det värsta BNP-raset sedan 1980-talet

Många av Sveriges företag brottas med omfattande intäktsbortfall och stora problem i verksamheten till följd av covid-19 pandemin och de åtgärder som regeringen och myndigheter vidtagit för att förhindra smittspridningen. I dagarna kom de första preliminära siffrorna på utfallet för Sveriges ekonomi. BNP rasade med 8,6 procent andra kvartalet 2020, jämfört med första kvartalet. Det är ett historiskt stort ras.

Finansministern försökte i sina kommentarer släta över allvaret genom att lyfta att Sverige trots allt tycks klara sig bättre än många andra europeiska länder. Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg är kritisk:

− De senaste BNP-siffrorna borde få alla, inklusive finansministern att se allvaret i situationen. Det viktiga tycker jag, och som finansministern borde ha understrukit, är att krisen för många svenska företag är långt ifrån över. Många företag har stora problem och verksamheten är långt från det normala. Detta bekräftas också av den dramatiska ökning i arbetslöshet som vi sett under de senaste månaderna.

Arbetsmarknadspolitiken är kanske regeringens största misslyckande

Trots en rad subventionerade anställningar och stöd består arbetsmarknadens tudelning. Företagen skriker efter kompetens samtidigt som stora grupper fortfarande står utanför arbetsmarknaden. Därför är det extra allvarligt att arbetslösheten har ökat så dramatiskt till följd av covid-19 pandemin.

− Regeringens närings- och arbetsmarknadspolitik snarast försvårar för mindre och växande företag. Magdalena Andersson har ofta målat ut mindre och växande företag som skattefuskare snarare än jobbskapare, vilket är mycket tragiskt. Höjda skatter på arbete, ökat regelkrångel och en rad förslag på skattehöjningar för företag är inte något som underlättar för mindre och växande företag. Det måste till en betydligt företagsvänligare näringspolitik så att företagen kan skapa jobb och på så sätt vända denna negativa utveckling, säger Daniel Wiberg.

Vad är BNP?

Bruttonationalprodukten, BNP, beräknas genom att man summerar värdet på alla varor och tjänster som produceras i landet. BNP används som ett mått för att beskriva ekonomisk tillväxt och publiceras kvartalsvis.

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap