headphones newspaper video-player

500 kan tas in på vissa evenemang - detta vet vi idag

500 sittande med en meters avstånd. Så många kan komma tas in för de sammankomster som får undantag från den max-50-regel som gäller idag. Men hur är det tänkt att fungera?
Publicerad 28 aug 2020

Vad gäller saken?

21 augusti kom beskedet från regeringen att man planerar införa möjligheten för vissa evenemang att göra undantag från regeln om att maximalt 50 personer får samlas för offentliga och allmänna sammankomster. Detta kan medföra att exempelvis kultur- och sportevenemang kan öppna för publik igen när antalet åskådare kan bli något fler.

Hur många får tas in?

Förslaget har gått ut på remiss, där bland annat Företagarna har lämnat in ett svar. Ett viktigt remissvar kom nyligen också från Folkhälsomyndigheten som gett rekommendationer kring ett nytt tak för hur många som kan tas in ur smittspridningssynpunkt och hur tätt personerna får sitta.

Myndigheten föreslår där att de sammankomster som får undantag från 50 regeln istället får ta in maximalt 500 personer. Där kan personal och andra som vistas på platsen komma att räknas in. Man säger också att personerna behöver sitta med en meters avstånd, något kortare än regeringens första förslag på två meter.

Hur gör jag för att ansöka om att få undantag?

Det är polismyndigheten som prövar ansökningar om och beviljar tillstånd till att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. De kommer också vara de som prövar om förutsättningarna i det nya regelverket är uppfyllda, enligt regeringens förslag. Det blir också polisen som ska ansvara för att kontrollera att regelverket följs i praktiken.

Den som anordnar en sammankomst eller tillställning med fler än 50 deltagare ansvarar för att omständigheterna är sådana att en 500-personersgräns kan gälla och att undantaget är tillämpligt.

Räcker det med att ha koll på antalet besökare och att de sitter med avstånd?

Nej, enligt Folkhälsomyndigheten. Som arrangör kommer du ha ett ansvar för att avståndet också hålls på andra platser än vid gästens plats på evenenmanget. Det kan vara i entrén, i väntan på taxi, i köer till toaletter, på väg in och ut ur lokalen och så vidare. 

När ska undantagen börja gälla?

Reglerna har föreslagits börja gälla från 1 oktober. Företagarna anser att det är väl sent och att reglerna borde börja gälla tidigare för att verksamheter ska skadas så lite som möjligt.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna

Locket på om Las

Trots regeringens löfte om att utredningarna om ny arbetsmarknadspolitik skulle föra dialog har kontakten varit i det närmaste obefintlig.

Småföretagen ser ljusning

Antalet arbetstillfällen i de svenska småföretagen har minskat kraftigt under det senaste året, men nu ser de ljust på framtiden igen, visar en ny rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor