headphones newspaper video-player

Välkommen satsning på arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Företagarna välkomnar krispaketet och kompetensförsörjningssatsningar alltid är ett högt prio bland medlemmar och branschförbund.
Publicerad 3 apr 2020
Kompetensförsörjningssatsningar är alltid ett högt prio bland medlemmar och branschförbund. Foto: Shutterstock

Den här texten är en sammanfattning riktad till våra branschförbund. Du kan också läsa mer om Företagarnas kommentarer till detta krispaket här.

På måndagen presenterade regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ytterligare ett krispaket med satsningar på jobb och omställning.

Företagarna välkomnar krispaketet till följd av det rådande läget med varsel och korttidspermitterad personal till bakgrund av det akuta läget till följd av smittspridningen av covid-19. Vid sidan av det är kompetensförsörjningssatsningar alltid ett högt prio bland medlemmar och branschförbund.

Rustar för framtiden

Den största kostnaden för de flesta företag är lönekostnaden och därför tvingas företag nu till korttidspermitteringar. Genom ökade satsningar på kompetensutveckling och omställning skapas ett tillfälle för medarbetare att bredda eller fördjupa sin nuvarande kompetens och i förlängningen rusta företagens kompetens för framtiden.

Regeringens och samarbetspartiernas satsningar innebär bland annat att utöka antal utbildningsplatser och tillgängliggöra distansundervisning på universitet och högskolor för fler. Detsamma gäller för yrkesutbildning i hela landet genom yrkesvux och på yrkeshögskolor.

Bra med mer yrkeshögskola

Enligt resultat från Företagarnas LAS-undersökning från i maj 2019  är det tydligt att det finns en stor efterfrågan på kompetensutvecklande utbildning för yrkesverksamma. Det är därför extra välkommet att utbildningsplatser på yrkeshögskolan utökas i allmänhet och i synnerhet inom ramen för den nya försöksverksamheten med korta flexibla kurser för yrkesverksamma. Under rådande läge är det förstås viktigt att dessa kurser kan läsas på distans och att de tillgängliggörs för fler genom nätbaserade kursupplägg.

Ökningen av antalet platser i den eftergymnasiala utbildningen möts även upp med utökade möjligheter för studerande att ansöka om studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden).

Något som däremot saknas i förslagen är anpassningar för att möjliggöra för äldre studerande att ta del av utbildningssatsningarna genom anpassad studietakt och studieform under vid sidan av korttidspermittering.

Välkomnar satsningarna på arbetslöshetsförsäkringar

Avslutningsvis välkomnar Företagarna även satsningarna på tillfälligt förstärkt arbetslöshetsförsäkring genom att tillfälligt sänka kvalifikationskrav till a-kassan.

Detta, vid sidan av slopandet av karensdagarna är en stor lättnad för många av de som blivit och blir uppsagda. I rådande läge är det viktigt att människors försörjning inte helt äventyras. Läs mer här.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna

LAS-sveket kommer tynga arbetsmarknaden

Arbetsrätten är i skriande behov av modernisering, men regeringen, januaripartierna och facket har inte orkat höja sig över det politiska spelet för att leverera seriösa förslag.

Kasta inte mer pengar i sjön!

Regeringens arbetsmarknadspolitik är ett misslyckande och mer pengar till låtsasjobb i vårändringsbudgeten ändrar inte på det.

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor