podcast news play företagaren I media förmån

Halvtid i LAS-utredningen

Arbetsrätten behöver moderniseras och utredningen som ska ta fram förslagen har nu tecknat kartan över området. Nu återstår att rita vägarna framåt på den.
Publicerad 10 dec 2019
Företagarnas arbetsrättsexpert Lise-Lotte Argulander.

I april tillsattes en utredning för att modernisera arbetsrätten. Nu återstår fem månader av utredningstiden. Den 31 maj ska uppdraget redovisas. Företagarnas arbetsrättsexpert Lise-Lotte Argulander sitter – som enda person utöver representanter för parterna – i utredningens referensgrupp. Här berättar hon om vad som har hänt hittills och var som är att vänta av utredningen.

Hur långt har arbetet kommit?

Inga direkta förslag har ännu lagts fram av utredningen, utan kansliet har i huvudsak ägnat tid åt bakgrundsmaterial och beskriva de svårigheter och utmaningar som utredningen står inför med de fyra områden som ska utredas enligt direktiven

Till första mötet i januari kommer förslag om turordning och i delen ansvar för kompetens väntas ett underlag i form av en rapport där utredningen förmodligen kommer få vägledningen i de utmaningar som finns.

Vilka är knäckfrågorna?

Den största utmaningen är nog det som står i utredningens direktiv om att utarbeta författningsförslag för att inom ramen för anställningen stärka arbetsgivarnas ansvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga och att enas om hur kostnaderna för uppsägningar ska minska.

Utmaningen ligger delvis i begreppet ”kompetensutveckling”. Gäller det på jobbet? Utanför jobbet? Vem ska bestämma och hur mycket? Den andra delfrågan är om hur ska det gå att lagstifta om begreppet. Vad händer om arbetstagaren inte vill kompetensutvecklas eller om arbetsgivaren inte har behov ur verksamhetsperspektiv av att de anställda genomgår kompetensutveckling? Ska arbetsgivaren ensidigt få bestämma vilken kompetensutveckling som arbetstagaren ska genomgå? Frågorna är många och diskussionsunderlagen som utredningen presenterar och som diskuteras på möten är intressanta.

En annan knäckfråga är att kompetens och turordning hänger nära samman. Utredningen ska lägga förslag om ”tydligt utökade undantag” från turordningen. Alla förslag ska beakta mindre företag och de får varken vara kostnadsdrivande, tvistedrivande eller innebära fler utgifter för staten. I dagens regler om turordning finns en tillväxtbarriär:  enbart företag med färre än tio anställda får göra undantag från sist-in-först-ut. Företagarna vill att storleksgränsen på företag ska tas bort helt. Vi menar att det är bättre med ett procentuellt undantag av hela personalstyrkan. Frågan om hur stor procentandel som ska få undantas har vi inte diskuterat i utredningen utan i januari får vi se vad de lägger för förslag att diskutera.

Vad kan företagare vänta sig av utredningen?

Utredningen ska ta hänsyn till vad andra experter och referenspersoner säger innan den lägger sina förslag, men jag upplever att eftersom det står uttryckligen i direktiven att den ska ta hänsyn till mindre företag lyssnar utredningen uppmärksamt på vad Företagarna säger. 

Vi framhåller att svårigheterna med att säga upp arbetstagare på grund av personliga skäl måste lösas och vi får medhåll av de övriga arbetsgivarrepresentanterna i detta. Facken å sin sida menar att det måste finnas ett skydd mot godtyckligheten och att möjligheten att ogiltigförklara en uppsägning måste vara kvar för att säkerställa detta.

Enligt förarbetena till LAS var en av anledningarna till att man införde en möjlighet till ogiltigförklaran att det skulle finnas ett skydd mot godtycke och att om uppsägningen saknade saklig grund skulle arbetstagaren kunna återgå i tjänst. Rättspraxisen och tidigare utredningars ställningstaganden visar att det är synnerligen ovanligt att en arbetstagare återgår i tjänst om ogiltigförklaran har drivits hela vägen genom domstol och arbetsgivaren har förlorat. Slutsatsen av detta är nog att, när syftet med lagstiftningen delvis inte längre blev som det var tänkt (att arbetstagarna skulle återgå i tjänst), öppnar det upp för diskussion i utredningen och ökar chanserna för att det blir en förändring i LAS angående detta. I den här delen har utredningen ännu ej öppnat upp för en rejäl diskussion om hur men den kommer förmodligen bli i början av nästa år.

Sammanfattningsvis är min bedömning om turordning och undantagen från densamma att det är en enklare nöt att knäcka i utredningen än den del som handlar om att kostnaderna för att säga upp personal ska minska. I den frågan står vi referenspersoner långt ifrån varandra. 

Efter nyår intensifieras arbetet i utredningen när förslagen börjar komma och ska diskuteras av referenspersoner och experter. För min del väntar nu en intensiv vår med knepiga men väldigt roliga arbetsuppgifter. Och med tanke på vad som hände nyligen att fem fackliga organisationer hoppar av LAS-förhandlingarna ökar ju pressen på utredningen att de kommer lägga fram bra förslag om nu inte parterna klarar av att komma fram med eget förslag.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Styr upp Arbetsförmedlingen

Regeringen måste styra upp Arbetsförmedlingen vars ledning tycks vilja göra allt utom att arbeta med sitt kärnuppdrag, skriver Företagarna i Expressen.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.