podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Låt företagen köpa mat åt anställda utan att skatta

Publicerad 30 apr 2020
Den hårt pressade restaurangbranschen skulle gynnas av att förmånsbeskattningen på färdiglagad mat slopades, vilket i sin tur skulle gynna många andra.
Carotte kock Jonas Berg. Foto: Catotte.

Restauranger är sinnebilden av folkliv. Dofter, ljud, smaker och samtal. Inte undra på att branschen hamnat i blickfånget denna ovanliga vår, präglad av distansering och isolering.

Restaurangbranschen är ingalunda den enda där många är nere på räkning på grund av coronakrisen, men när restaurangerna inte får gäster går det åt färre matvaror, förbrukningsmaterial och leveranser; det påverkar allt från odlare och distributörer till företaget som levererar kassasystemet och städar lokalerna. Allt hänger ihop på ett sätt som är lätt att förstå.

Ta bort förmånsbeskattningen

På samma sätt som man inte kan göra fisk av fisksoppa tjänar restaurangernas näringskedjor som exempel på att det inte går att backa tillbaka händelseförlopp i ekonomin. Däremot kan lättnader – tillfälliga eller permanenta – hjälpa till att öka motståndskraften och lindra krisen. Regeringens krispaket finns till hands, men just nu pågår flera upprop för hur branschens kostnader ska kunna sänkas, men det finns även intressanta exempel på förslag på intäktssidan.

Nyligen tog Carotte-koncenen initiativ till ett utspel om att slopa förmånsbeskattningen på färdiglagad mat, något som också Företagarna menar vore bra, under alla omständigheter.

− I dag är det få företag som kan köpa mat till sina anställda, eftersom den dels förmånsbeskattas av personalen, dels innebär att företaget måste lägga på arbetsgivaravgifter. De kostnaderna ovanpå priset för god och fräsch mat blir för mycket för de allra flesta, säger Malin Graffman som är vd på Carotte Catering.

Malin Graffman.png

Mat en dyr förmån

En förmån är enligt Skatteverkets definition all ”ersättning för arbete” som man kan få som anställd i annat än kontanter. Om arbetsgivaren ger fri eller subventionerad mat till en anställd är det en skattepliktig förmån, oavsett om det sker dagligen eller vid enstaka tillfällen.

− Om förmånsbeskattningen togs bort skulle det innebära att vi kan sälja mer mat till företag, som i sin tur skulle kunna ge de anställda mat när de sitter hemma och jobbar, så att de slipper gå ut eller ställa sig i köket och laga lunch, säger Malin Graffman.

Bra förslag – som även lättad administrativ börda

Företagarna anser att det är motiverat att ta bort förmånsbeskattningen av färdiglagad mat.

− Jag ser förslaget om slopad förmånsbeskattning på färdiglagad mat som mycket positivt. I dagsläget när vi har en restaurangbransch i kris är detta en möjlighet för fler företag att bjuda sina anställda på mat och på så sätt gynna en krisande bransch. Det är också ett sätt för en arbetsgivare att motivera sin personal som i många fall sitter i hemmamiljö och arbetar. Givet hur coronakrisen slår kommer det att ta lång tid att återuppbygga omsättning i branschen. Att slopa denna skattepålaga skulle vara ett sätt att ytterligare stötta sektorn. Att det dessutom lättar den administrativa bördan för det företag som vill köpa mat till sina anställda är självklart positivt, säger Helena Fond, näringspolitisk expert på Företagarna.

Fler nyheter från Företagarna