headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Systemfel när uppsägning pga. personliga skäl ändras till arbetsbrist

Hela 45 procent av de företagare som någon gång har sagt upp en medarbetare har angett arbetsbrist som officiell orsak när det egentligen har handlat om uppsägning på grund av personliga skäl, visar Företagarnas nya rapport.

I den nya rapporten När arbetsrätt blir fel – företagens syn på LAS, skildrar Företagarna hur företagen anser att arbetsrätten fungerar i praktiken – både vid uppsägning på grund av arbetsbrist och personliga skäl. Rapporten skildrar företagens syn på hinder för uppsägning och vilka utmaningar och effekter arbetsrättens utformning har för dem.

Det är med fackens goda minne som arbetsgivare och fack inte sällan kommer överens om att fingera arbetsbrist när en medarbetare inte längre fungerar på arbetsplatsen. Både företagare och fack bidrar till att upprätthålla ett systemfel som grundar sig i en föråldrad lagstiftning, menar Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsjurist på Företagarna:

− Att 45 procent av de företag som har sagt upp på grund av arbetsbrist någon gång egentligen har velat säga upp på grund av personliga skäl visar tydligt på att regelverket är för krångligt och att företagen ofta byter grund för att lyckas med en uppsägning. Frågan är dock om vi ska ha ett regelverk som uppmuntrar till att ange en felaktig grund för uppsägningen, eller om vi ska fundera på hur LAS behöver förändras?

Skälet till att företagare vill ändra uppsägningsgrund från personliga skäl till arbetsbrist beror på att uppsägningsgrunden för personliga skäl kan leda till långvariga och kostsamma processer för en småföretagare:

−  En process för att säga upp en medarbetare på personliga skäl kan ta uppemot i snitt 18 månader, samtidigt som företagaren fortfarande behöver stå för medarbetarens lön under tiden. Även om du skulle vinna processen – vilket i princip är omöjligt i dagsläget – så får du ändå inte tillbaka månadslönerna, säger Lise-Lotte Argulander.

Sex av tio småföretag har inte kollektivavtal. Att inte ha facket som motpart innebär en ökad svårighet att navigera i lagstiftningen för den som vill säga upp en medarbetare. Som enskild företagare är det svårt att ha kännedom om de informella sätt fack och arbetsgivare brukar lösa uppsägningar på, menar Lise-Lotte:  

− När en arbetsgivare har behov av att avsluta en anställning på grund av personliga skäl måste lagstiftningen, tidsåtgången, beviskraven och framför allt kostnaden vara förutsägbara och transparenta. Det är orimligt att som idag inte kunna veta i förväg om det går att säga upp en arbetstagare, hur lång tid det tar eller vad den slutliga kostnaden blir.

Rapporten När arbetsrätt blir fel – företagens syn på LAS visar hur en reform av arbetsrätten bör utformas för att bättre gynna kompetensförsörjningen i företaget, hur en mer flexibel arbetsrätt i enlighet med januariavtalet ska vägas upp av ett stärkt arbetsgivaransvar för medarbetares kompetensutveckling samt hur förutsättningarna och möjligheterna till kompetensutveckling kan stärkas för både arbetsgivare och arbetstagare.

Företagare tycker att den viktigaste faktorn vid uppsägning på grund av arbetsbrist bör vara att få behålla nödvändig kompetens. Där är turordningsreglerna fortfarande stela, menar Malin Påhls-Hansson, expert med ansvar för kompetensförsörjning hos Företagarna.

 − Framtidens arbetsmarknad behöver morgondagens regelverk, inte gårdagens. Företagarna vill se reformer som gör det enklare att kompetensutveckla och behålla medarbetare, och svårare att tvingas säga upp kompetenta medarbetare vid arbetsbrist. Detta är avgörande för våra mindre företag ska kunna växa och utvecklas.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap