headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Ökat intresse för valutasäkring

11 okt 2019
Den svaga kronan gör att många företag tittar på sätt att försäkra bort rörelser på valutamarknaden, men det är inte alltid en god idé.

SVT:s nyheter uppmärksammar i ett inslag på torsdagen att den svaga kronkursen gör det dyrt för många svenska företag att importera varor. Det gör i sin tur att efterfrågan på valutasäkringar ökar bland små- och medelstora företag.

I inslaget kommenterar Företagarnas vd Günther Mårder det ökade intresset för valutasäkring, genom att påminna om att en sådan lösning kommer med en kostnad.

– Om man tecknar försäkringar för att få bort rörelser på valutamarknaden så kommer det öka företagets kostnader över tid. Det minskar både förmågan att kunna investera och förmågan att kunna anställa, säger han.

Ett alternativ, som Günther Mårder nämner i inslaget, är att bygga upp ekonomiska buffertar i företaget för att hantera valutafluktuationer.

Företagarna märker att kronkursen är ett bekymmer. I rapporten Små och växande företag i en globaliserad värld i fjol svarade drygt hälften av företagen som deltar i internationell handel att den svaga kronan har negativ påverkan och hela sju av tio importerande företag (71 procent av företagen som bara importerar) upplever en negativ påverkan från den svaga kronan.

Den som importerade varor från USA i början av 2014 betalade 6,5 kronor för en dollar – i dag kostar samma dollar 9,8 kronor. Den svenska valutan har sedan januari 2014 tappat mer än 40 procent mot dollarn och närmare 20 procent mot euron.

Om man som småföretagare upplever valutavariationerna som ett stort problem och överväger att valutasäkra, vad ska man då tänka på? I artikeln När ska man valutasäkra? resonerar Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg om detta.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap