headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

När ska man valutasäkra?

Valutakursväxlingar medför risker. De går att hantera med valutasäkring. Men när är det en bra lösning?

Handel med utlandet kompliceras tyvärr av att varor och tjänster handlas i olika valutor. Samtidigt blir internationell handel allt viktigare i takt med globalisering och ökat välstånd världen över. Ett sätt att hantera riskerna som valutakursväxlingar medför är valutasäkring. Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg förklarar vad det handlar om.

Vad innebär valutasäkring för ett litet företag, rent konkret?

Att valutasäkring en transaktion innebär att du säkrar nivån på en ersättning till följd av en affär. Det gör du genom att köpa finansiella instrument som motverkar valutakursrörelser. Annars riskerar förändringar i växelkursen att påverka nivån på din ersättning.

Det är dock viktigt att komma ihåg att framgångsrik valutasäkring kräver det att du vet hur handeln med denna typ av finansiella instrument fungerar. Det mest konkreta rådet är därför att kontakta din bank eller annan finansiell rådgivare.

Valutasäkring innebär strukturellt högre kostnader i ett företag. När är det ändå fördelaktigt?

Genom att valutasäkra kan du på så sätt underlätta planering och styrning av ditt företag eftersom du ”säkrat” ersättningens storlek. Särskilt fördelaktigt kan det vara i samband med stora och viktiga affärer i olika valuta, eller i tider då osäkerheten kring den svenska kronans värde är stor.

Givetvis måste kostnaderna för denna typ av försäkring, som det faktiskt innebär, ställas mot fördelarna. Men om kostnaderna är relativt begränsade i förhållande till valutarisken så är det antagligen en god idé. Varför chansa i företagandet när du har möjlighet till en säker intäktspost?

Det viktigaste är att du skaffar dig förståelse om vad denna typ av transaktioner innebär. Eftersom alla företag och affärer ser olika ut är det alltid klokt att kontakta din bank eller annan finansiell rådgivare för att hitta det bästa sättet att säkra företags valuta.

Finns det alternativ till valutasäkring för att tackla risken förknippad med valutakursfluktuationer?

Valutasäkring handlar om att säkra de valutaströmmar som sker till och från företaget. Det kan göras på olika sätt och med en rad olika finansiella verktyg eller instrument.

Vanligtvis används så kallade terminer. Det är finansiella kontrakt där man på förväg avtalat vilken valutakurs som ska gälla vid växling. Valutaoptioner är en liknande typ av finansiella instrument. Till skillnad från en termin köper du i detta fall endast en rättighet att växla valuta till en förutbestämd växelkurs.

Ett annat allmänt sätt att valutasäkra är att skaffa sig ett valutakonto med ett saldo i den aktuella utländska valutan. Handlar man till exempel mycket i Euro kan det helt enkelt vara klokt att ha ett konto med euro för återkommande transaktioner.

Sedan kan det generellt i vissa sammanhang vara bra att dela upp större affärer i mindre transaktioner, det är i sig inte någon valutasäkring, men det sänker risken förknippad med affären. Att komma överens om en begränsad tid mellan leverans och betalning är också ett klokt sätt att minska risken. Tyvärr är detta något som ofta kan vara svårt då stora företag ibland pressar mindre leverantörer genom att dra ut på betaltiderna.

daniel_wiberg_580.jpg

Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap