För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

"Glöm inte bort den digitala brottsligheten"

Publicerad 24 okt 2019
Kom i håg att en stor del av brotten mot företagare inte begås med kofot och gatsten, utan genom databedrägerier och -intrång, påminner Företagarnas expert Pontus Lindström i denna krönika.

Att installera ett inbrottslarm i butiken eller sätta in skyddsglas i fönstren är ett logiskt sätt att motverka stölder och inbrott. Men hur skyddar man företagets smarta telefoner mot intrång? 

En färsk undersökning från Företagarnas panel visar att nästan var tredje företagare blivit utsatt för IT-brottslighet under de senaste två åren. När motsvarande fråga ställdes 2018 uppgav var femte företagare att de blivit utsatta.

Viktigt känna till digitala risker

När brott mot företag diskuteras i samhällsdebatten brukar det handla om så kallade mängdbrott, i form av stölder, inbrott och skadegörelse. Men en stor del av brotten begås inte med kofot och gatsten utan genom bedrägerier och dataintrång på företagets elektroniska enheter. De positiva delar som kommer med ökad digitalisering medför tyvärr också en hel del risker i takt med att företag blir allt mer digitalt exponerade.

Undersökningens resultat presenterades i ett inslag på TV4-nyheterna där företagaren Reigun Thune Hedström berättar om hur hon fick ett mejl med vad som såg ut som en faktura. Då hon inte kände till fakturan svarade hon på mejlet och bestred fakturan. Kort därefter var samtliga filer på hårddisken krypterade.

Att bli av med viktig information och få ett avbrott i företagets verksamhet ger ofta inte bara ekonomisk skada utan innebär också en allvarlig kränkning mot den som blir utsatt. För att uppmärksamma IT-brotten som drabbar företagare deltar Företagarna under hela oktober i den EU-gemensamma informationssäkerhetsmånaden tillsammans med flera andra aktörer, bland annat Polisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Målet är att höja medvetenheten och kompetensen bland småföretagare när det kommer till hantering av lösenord, kortuppgifter och länkar som man får via sms eller mejl.

Var fjärde företagare orolig

Med IT-relaterad brottslighet avses brottslighet där internet används för att utföra till exempel ID-kapning, stjäla lösenord eller skicka ut falsk information i syfte att komma åt information eller pengar. Ofta rör det sig om mycket grov kriminalitet som bidrar till finansiering av organiserad brottslighet.

Undersökningen visar också att var fjärde företagare uppger att hon eller han är orolig för att bli utsatt. Det är dock stor skillnad bland de som redan blivit utsatta (42 procent är oroliga) jämfört med de som inte blivit utsatta (16 procent är oroliga).

Det framkommer en bild att kunskapen om den här typen av brott är låg bland företagarleden och många bolag saknar rutiner och verktyg för att skydda sig mot IT-angrepp. Som exempel uppger var femte företagare som är över 55 år inte skyddar sin företagsmobil med skärmlås. Var femte företagare över 65 år uppger också att han eller hon inte funderar över sina lösenord.

Ställ rätt frågor

Det finns mycket man kan göra för att skydda sig. Ett första steg är att man som företagare ställer sig några grundläggande frågor. Vilken information får inte hamna i orätta händer och vilken information måste gå att lita på i alla lägen?

Om du som företagare har blivit drabbad av bedrägeri ska du aldrig betala eftersom det dels inte finns någon garanti att till exempel de låsta filerna kommer bli upplåsta, men också för att det finansierar grov organiserad brottslighet. Är du drabbad är troligtvis många andra också det – anmäl till polisen och ta hjälp av de verktyg som finns för att få hjälp.

Stoppa IT-brotten: 8 saker du själv kan göra i ditt företag

  1. Installera antivirusprogram och brandvägg på företagets datorer.
  2. Se till så att du regelbundet gör säkerhetskopior av innehållet i din dator.
  3. Tänk efter och granska kritiskt e-post innan du klickar på en länk eller öppnar en fil, även från tillsynes kända avsändare.
  4. Undvik att använda publika nät.
  5. Uppdatera datorn, programvarorna, mobilen och apparna med tillverkarnas senaste säkerhetsuppdateringar.
  6. Använd alltid olika lösenord för olika konton och använd en lösenordshanterare om du har många lösenord att hålla rätt på.
  7. Använd en digital brevlåda för myndighetspost. Alla ändringsbekräftelser eller liknande får du information om i den digitala brevlådan exempelvis om firmatecknaren ändrats hos Bolagsverket.
  8. Ta reda på var företagets viktigaste information lagras. Dokumentera, om det behövs, rutiner som beskriver hur ni på företaget ska hantera er information säkert.
Fler nyheter från Företagarna