headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare
Malin Påhls Hansson

Utbildning och forskning måste matcha de behov som finns

Var långsiktig och möt de behov som finns hos företagen när framtidens forskning och utbildning planeras. Det är Företagarnas medskick till 2020 års forsknings- och innovationspolitiska proposition till regeringen.

Forsknings- och innovationspolitiska (FoI) propositioner läggs fram vart fjärde år och stakar ut politiken för forskning, högre utbildning, innovationssatsningar, immaterialrätt med mera.

Nu är Företagarnas inspel inskickat, med tydligt fokus på att kompetens och näringsliv behöver matchas. 

- Forsknings- och innovationspolitiken bör vara långsiktig och forskning och utbildning i högre grad bli måste behovsstyrt, för att tillgodose näringslivets behov av kompetens, kommenterar Malin Påhls Hansson, som är Företagarnas expert på kompetensförsörjning.

- Därför är det viktigt att näringslivet involveras strategiskt i politiken, och att Sveriges FoI-politik är i samklang med EU:s forskningsprogram.

I inspelet lyfter Företagarna också att forskningspolitiken bör uppmuntra till ökad samverkan mellan universitetsforskning och näringsliv, i synnerhet med mindre företag. 

Rörlighet mellan utbildning och näringsliv

Det är likaså viktigt med ökad rörlighet mellan den akademiska världen och näringslivet, vilket Företagarna även betonade i remissvaret för den omfattande utredningen för hur resurser till svenska universitet och högskolor bör styras och tilldelas. Arbetskraftsinvandring och konkurrenskraftiga skatter för innovationsdrivna företag är också viktiga punkter.

Ett konkret förslag från Företagarna är att ta fram ett finaniseringsprogram för science parks, som stöttar utvecklingen av nya idéer och företag. Företagarna föreslår också en satsning på immaterialrättsfrågor och att upphandlande myndigheter får bättre stöd och kunskap i frågor som rör innovationsskydd.

Här kan du läsa hela inspelet: Inspel FoI-propositionen Företagarna.pdf

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap