headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Debatt: Reformera arbetsrätten för jobb och tillväxt

Lagen om anställningsskydd (LAS) behövs och har länge tjänat arbetsmarknaden väl, men nya tider kräver nya lösningar och här är LAS inget undantag.

Att den utredning som tillsatts av regeringen för att se över arbetsrätten lyckas komma fram till förslag som på allvar moderniserar lagstiftningen och underlättar för småföretagen kommer vara avgörande för både jobb och tillväxt i framtiden, skriver Eva Cooper och Lise-Lotte Argulander, Företagarna.

Läs debattartikeln i sin helhet på gd.se

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap