headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
  • Företagarna
  • ”Vi behöver hjälpas åt för att rädda planeten”
Jakob Ribbing, Key Account och grundare av återvinningsföretaget Smart Recycling.

”Vi behöver hjälpas åt för att rädda planeten”

Smart Recycling har grundat sitt bolags identitet kring klimatarbetet. På kort tid har återvinningsföretaget växt sig stark i både Stockholm och Uppsala och har nu tjugo anställda.

Bolaget återvinner bland annat plast, elektronik, wellpapp, batterier och metall men gör också sekretesstömningar. De erbjuder lösningar åt kontor och kommersiella fastigheter.

− Vi är rakryggade och står för vad vi gör och säljer, säger Jakob Ribbing som är grundare och Key Account-ansvarig på företaget.

Jakob Ribbing är stolt över det företag han varit med och grundat och allt de åstadkommit under sex års tid. Smart Recyclings verksamhet är nästan helt fossilfri av deras tolv lastbilar drivs tio med biogas och de resterande två går över till biogas i vår. Sedan starten har bolaget haft den här ambitionen baserat på grundarnas personliga engagemang.

− Vi behöver hjälpas åt för att rädda planeten, säger han som förklaring till sitt engagemang.

Jakob Ribbing och de andra grundarna till företaget tycker att det är viktigt att engagemanget i klimatfrågan sker på alla nivåer, globalt, i bolaget och i närområdet. Företaget ser sin klimatprofil som en konkurrensfördel och de har utvecklat insatserna själva genom att läsa sig till hur de kan göra störst skillnad.

− Det är inte rocket science, säger han.

Företagets stora utmaning den senaste tiden har varit att hantera tillväxten. De anser sig ligga långt före andra aktörer och att varumärket är eftertraktat. Trots det förvånar det Jakob Ribbing att inte fler ber om fossilfria leverantörer. Från politikerna efterfrågar han brutala skattelättnader. De löpande kostnaderna för drivmedel är höga och det borde vara större ekonomisk skillnad att satsa på fossilfria bränslen.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap