podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Borttagen löneskatt ger fler unga med arbetslivserfarenhet

Publicerad 25 feb 2019
Idag meddelade Centerpartiet att en sänkning och därefter borttagen arbetsgivaravgift för personer under 18 kommer att ingå i vårändringsbudgeten som presenteras i april. Företagarna ser positivt på beskedet.
Hanna Cederqvist, expert inom kompetensförsörjningsfrågor, och Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna, är båda nöjda med beskedet om att arbetsgivaravgiften för unga under 18 ska tas bort. Samtidigt är de tydliga med att kostnaderna för att anställa behöver minska ännu mer framöver om Sverige ska klara sysselsättningsmålen.

Förslaget som nu ska genomföras innebär att arbetsgivaravgiften för unga under 18 sänks från och med den 1 augusti till 10,21 procent, och slopas helt årskiftet 2020. Detta utgör tillsammans med utvidgningen av det så kallade "växa-stödet" en del i arbetet med att få ner företagens kostnader för att anställa och sänka trösklarna in på arbetsmarkanden för de som står långt ifrån.

Kostnaderna för att anställa, där arbetsgivaravgiften är en väsentlig del i företagens utgifter, utgör ett konkret tillväxthinder för mindre företag som överväger att nyanställa personal för att möta efterfrågan och expandera sin verksamhet. Tillsammans med ett utvidgat ”växa-stöd” bidrar detta till att minska kostnaderna, och kan därmed bidra till fler i arbete.

– Med beskedet att arbetsgivaravgiften sänks för unga tas ytterligare ett välkommet steg i att sänka kostnaderna för att anställa. Just skatten på att anställa är en av de skatter som mindre företag ser som det största hindret, och sänkt arbetsgivaravgift innebär lägre kostnad och därmed också lägre risk, säger Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna.

Underlättar etablering på arbetsmarknaden

Att som ung komma i kontakt med arbetslivet är viktigt – det ger kontakter och erfarenhet som stärker möjligheterna för den långsiktiga etableringen på arbetsmarknaden. Samtidigt finns det unga som valt att avsluta sina gymnasiestudier och behöver etablera sig på arbetsmarknaden som kan komma att gynnas av den borttagna arbetsgivaravgiften.

– Sysselsättningen är god bland inrikes födda, men vi ser fortfarande att de utan gymnasieexamen har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Denna förändring kan stärka deras möjligheter till försörjning och etablering, säger Hanna Cederqvist, expert inom kompetensförsörjningsfrågor på Företagarna.

Modell får stöd i forskning

Modellen som nu kommer bli verklighet att har prövats tidigare i Sverige under Reinfeldts tid som statsminister, och där visar forskning att effekterna var positiva i fråga om sysselsättning, menar Företagarnas skattepolitiska expert.

– Ny forskning har visat att den nedsättning av arbetsgivaravgifterna som fanns under Alliansens regeringsår hade mer positiva jobbeffekter än vad man först trodde. För många unga är en sänkt tröskel in på arbetsmarknaden, genom minskad kostnad att anställa, en viktig förändring - och för små företag att kunna anställa och expandera, säger Patrick Krassén.

Mer kommer krävas

Även om borttagandet av arbetsgivaravgiften för unga under 18 är ett positivt steg på vägen, och utgör ett viktigt erkännande av de sysselsättningshämmande effekterna som arbetsgivaravgiften har, så är Företagarna noggranna med att betona att det på sikt kommer krävas ännu mer.

– Fyra av fem nya jobb skapas i mindre företag, och ska vi säkra jobbtillväxten måste kostnaderna för att anställa sänkas generellt om målet är att minska trösklarna in på arbetsmarknaden för de som idag står långt ifrån. Detta är ett viktigt steg på vägen, men inte tillräckligt om Sverige ska klara sysselsättningsmålen, säger Hanna Cederqvist.

Fler nyheter från Företagarna