För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Stora utmaningar med kemikalieskatt på kläder och skor

Publicerad 23 apr 2019
På Skärtorsdagen presenterades regeringens direktiv för hur ytterligare en kemikalieskatt ska utredas. Om senast ett år ska utredaren ha lämnat förslag på hur en kemikalieskatt på kläder och skor ska se ut. Några av de frågor som utredaren i direktivet uppmanas att ta i särskilt beaktande kommer bli knepiga att reda ut.
Philip Thunborg, näringspolitisk expert på Företagarna, säger att det finns stora utmaningar med att utforma en kemikalieskatt på kläder och skor så att den inte slår mot företagande.

Sedan 2017 har vi en nationell kemikalieskatt på elektronik och vitvaror vars effekter slagit hårt mot många företag då handeln av dessa produkter flyttat till utlandet. Risken är uppenbar att samma problematik som skatten medfört på elektronikbranschen nu drabbar ytterligare en bransch.

Kemikalieskatten på elektronik och vitvaror uppskattas leda till någonstans mellan 800 och 2000 förlorade arbetstillfällen i elektronikbranschen. Efter att ha sett effekterna av den kemikalieskatt som nu finns på plats, som dessutom enligt regeringen ska höjas, ser Företagarna stora utmaningar med att införa en kemikalieskatt på kläder och skor.

Risk för ökad regelbörda

Enligt direktivet ska utredaren lämna förslag på en skatt på kläder och skor som bland annat tar hänsyn till att hålla företagens administrativa kostnader så låga som möjligt och att konkurrensen mellan svenska och utländska företag inte snedvrids.

– Dessa frågor kommer inte vara enkla för utredaren att reda ut. Den nuvarande kemikalieskatten har medfört en mycket hög administrativ börda för många företag och den har snedvridit konkurrensen mellan utländska och svenska företag eftersom konsumenter i Sverige undgår att betala skatt när de handlar från andra länder. E-handeln av kläder och skor ökar och ser man inte upp så kan vi få ytterligare en nationell kemikalieskatt som flyttar handeln till utlandet, säger Philip Thunborg, näringspolitisk expert på Företagarna.

Utvärdering saknas

Riksdagen har fastslagit att regeringen ska utvärdera kemikalieskatten på elektronik och vitvaror, men ännu har ingen sådan utvärdering genomförts. Det vore angeläget att utvärdera den nuvarande kemikalieskatten innan utredaren lämnar sitt förslag på en skatt på kläder och skor.

– Samhällsekonomiska effekter i form av förlorade arbetstillfällen och skatteintäkter, samt i synnerhet miljöeffekter av att handeln flyttar till utlandet borde ligga i utredarens intresse att ta del av innan en ny nationell kemikalieskatt införs. Särskilt då detta ligger inom ramen för regeringens gröna skatteväxling, säger Philip Thunborg.

En eventuell kemikalieskatt på kläder och skor behöver ta hänsyn till de effekter som kan drabba företagens konkurrenskraft i form av ökade kostnader, administration och krångel samt om de överhuvudtaget är försvarbara ur ett miljönyttoperspektiv. Hälso- och miljöskadliga ämnen behöver fasas ut och om utredaren i detta fall anser att en nationell skatt är rätt väg att gå krävs det att den blir rätt utformad i förhållande till dessa perspektiv.

Fler nyheter från Företagarna