podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Företagare nekas avdrag för friskvård

Publicerad 7 okt 2018
Varför ska den som driver enskild firma ha sämre förutsättningar för friskvård än den som är anställd i ett aktiebolag? undrar IT-konsulten Eivon Gustafsson i Färjestaden.

Eivon Gustafsson i Färjestaden är ingenjör och arbetar som IT-konsult i det egna bolaget Mevent. Han har lång erfarenhet av företagande och har drivit både aktiebolag och enskild firma. För Eivon är det viktigt att tänka på hälsan. Han har årskort på ett gym som han besöker flera gånger i veckan.

– Det blir träning med vikter och maskiner och under den kalla delen av året även konditionsträning. På sommaren tränar jag löpning utomhus, men när det är kallt och halt föredrar jag gymmet, säger Eivon Gustafsson.

Inget friskvårdsavdrag på gymkortet

Om Eivon drivit Mevent som ett aktiebolag hade han kunnat göra avdrag för gymkortet enligt reglerna som säger att personalvårdsförmåner som motionsaktiviteter är avdragsgillt. Men eftersom han är en enskild näringsidkare och inte anställd i ett aktiebolag kan han inte göra avdrag. Samma problem stöter företagare på som har handels- eller kommanditbolag.

– Jag tycker att det borde vara samma regler för friskvård oavsett i vilken juridisk form jag väljer att vara företagare. För mig är det viktigt att inte krångla till det. Men den verksamhet jag driver är enskild firma bäst, sett till vilka risker jag har och hur mycket tid jag vill ägna åt redovisning och annan administration, säger Eivon Gustafsson.

Friskvård som personalförmån 

Syftet med att ha friskvård som en personalvårdsförmån för den anställde är att det ska bidra till att skapa god psykisk och fysisk hälsa såväl som trivsel hos anställd personal inom verksamheten. Självklart gynnas arbetsgivaren av att de anställda håller sig i form. I förlängningen tjänar samhället på att människor blir friskare. Det gäller naturligtvis alldeles oavsett i vilket juridiskt fack bolaget placeras.

Eivon Gustafsson är långt ifrån ensam om att behöva stå kostnaden för friskvård själv. Så många som 650 000 företagare utesluts från systemet på grund av den associationsform de valt.

Det finns ingen anledning att missgynna en grupp företagare på detta sätt, behovet av friskvård är lika viktigt för alla. Inkomstskattelagen behöver genast ändras så att friskvårdsbidraget inte begränsas enbart till de som har anställda i sin verksamhet, oavsett associationsform.

Har du erfarenhet av orimlig regelbörda?

Dela med dig här på Företagarnas kampanjsida: Efterlysning: Din värsta regelbörda.
Tillsammans tar vi upp kampen mot regelbördan!

Fler nyheter från Företagarna