För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Trädgårdsanläggarna ville göra rätt – blev anmälda

Publicerad 6 maj 2018
Företagarna Veronika och Michael Horn fick jaga kommunens handläggare för att försöka få svar på frågor i samband med flytt av verksamheten. Den enda gången kommunen agerade snabbt var för att meddela att de blivit anmälda för olovligt byggande.
Företagarna Veronika och Michael Horn ställde av en manskapsbod på deras företags nya tomt. Då blev de anmälda. Foto: Veronika Horn.

Veronika och Michael Horn äger och driver företaget Sten & Trädgård i Ed AB. Tillsammans med de anställda arbetar de med trädgårdsanläggning. Det betyder mest anläggning men även så klart planering och design. En specialitet är att arbeta med murar i natursten.

– Vi åker från byggplatsen när det jobbiga är klar och det roliga börjar – plantering av växter och sådant brukar kunder tycka är roligt att göra själva, säger Veronika skämtsamt.

Hon är mindre lättsam i tonen när hon talar om erfarenheterna av kommunen Dals-Eds service till henne och andra företagare.

– Det jag stör mig på är att jag inte vet hur jag skulle ha gjort i stället, för att slippa att bli anmäld. Det är den här otydligheten och godtyckligheten som jag inte kan acceptera, säger Veronika.

Svårt att hitta tomtmark

Det hela började med att Sten & Trädgård i Ed AB behövde flytta. Företagets verksamhet kräver skrymmande utrustning, maskiner och fordon. Veronika och Michael letade länge innan de till slut efter många turer kunde hitta en ny plats för företaget. Den nya platsen var en del av en större tomt i ett av kommunen detaljplanerat industriområde. Avstyckningen skulle ske senare.

Med ett halvårs marginal kvar sålde de den befintliga fastigheten och började planera för flytten, men när all formalia med köpet var klar och köpekontraktet undertecknad var det bara en dryg månad kvar till flytten från den dåvarande lagerlokalen.

– Det var en mycket långdragen process på grund av att plan- och byggnadsnämnden var så otillgänglig och att jag fick så otydliga besked, suckar Veronika.

Boden är flyttbar och har avställts efter leverans på den mark jag köpt – inget mer än det. Jag har varit i kontakt med byggnämnden och har visat tydligt att jag vill göra rätt för mig.

Med affären i hamn gällde det nu att snabbt ställa i ordning lagerplatsen och ordna med pausrum, toalett och omklädningsrum för de anställda. Men framdragningen av el och anslutningen till vatten- och avloppsnätet gick trögt.

– Framdragningen av elen verkade först vara omöjlig att ordna på grund av att avstyckningen inte var genomförd. Det var mycket otydligt och oklart vad som gällde med VA-också. Kommunens tekniska personal ställde upp men även här var kommunnämndens ansvarige svår att få tag i, säger Veronika.

Bod med lastöglor

Trögheten i alla processer gjorde att Veronika och Michael bestämde sig för att köpa containrar och en färdig flyttbar manskapsbod. De letade på Blocket och hittade det de sökte. Säljarna ville ha en snabb affär så Veronika och Michael slog till och ställde av manskapsboden med lastöglor och containrarna på sin nya tomt för att kunna göra i ordning ritningar, mäta ut tomtgränser och annat inför bygglovsansökan.

Men redan efter ett par dagar hade en inspektör från kommunen varit där och gjorde en notering. Först kom ett samtal där bygginspektören meddelade att ”nu blir det böter!”  Sedan damp det ner ett brev om att företaget var anmält för olovligt byggande och att det ålagts betala straffavgift och åtgärda bristen, det vill säga omedelbart inkomma med bygglovsansökan.

Vill bara göra rätt – men hur?

– Jag tycker att kommunens myndighetsutövning är så orättvis. Boden är flyttbar och har avställts efter leverans på den mark jag köpt – inget mer än det. Jag har varit i kontakt med byggnämnden och har visat tydligt att jag vill göra rätt för mig. Men jag kan inte söka bygglov innan tomtgränsen är klar i och med avstyckningen. Dessutom står det otaliga andra containrar och manskapsbodar mer eller mindre permanent på andra ställen i det här industriområdet. Ingen av de andra behöver betala för ingen har blivit anmält, enlig bygginspektören, som inte ville berätta för mig vem det var som anmälde just oss, säger Veronika.

Veronika och Michael bestämde sig för att ringa till andra kommuner och fråga hur de gör i liknande fall. Svaren skiljer sig åt. En del svarade att man kan ställa av bodar och containrar i tre veckor. Andra sade att det var okej att göra det i tre månader. Men i Dals-Ed går det alltså inte alls.

– Tänk, här har vi legat i ordentligt under lång tid för att försöka få hjälp och olika svar från kommunen som alltid är svår att nå. Men när vi lastar av på marken vi köpt tar det bara någon dag innan kommunen hör av sig till oss och säger att vi gjort fel, suckar Veronika.

Paret Horn överklagade till Länsstyrelsen utan framgång och har nu vänt sig till Mark- och miljödomstolen. Sista ordet är inte sagt, men hur än historien slutar har krånglet kostat dem både tid och pengar.

Har du erfarenhet av orimlig regelbörda?

Dela med dig här på Företagarnas kampanjsida: Efterlysning: Din värsta regelbörda.

Tillsammans tar vi upp kampen mot regelbördan!

Fler nyheter från Företagarna