headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
"Om företagarens mor går bakom disken och häller upp en kopp kaffe utan att vara inskriven i liggaren innebär i värsta fall även det böter" Foto: Shutterstock

Kritiken mot personalliggarna: "Ska vara lätt att göra rätt – inte omöjligt"

Att familjen som befinner sig nära ett företag, och ibland utför korta arbetsuppgifter i samband med det vardagliga, omfattas av reglerna för personalliggare är orimligt. Särskilt då det är mycket oklart kring hur reglerna egentligen kommer tillämpas.

Ungefär en halv miljon människor driver aktivt företag i Sverige. För dessa företagare är företagandet en livsstil. Företagandet pågår hela tiden, inte bara mellan 9–17.

Företagandet är också något som ofta involverar hela familjen. Alla bidrar på sina sätt till företaget. Familjeföretag är också den överlägset vanligaste företagsformen bland företag i Sverige

Familjemedlemmar tvingas skriva in sig

Nya regler från 1 juli 2018 innebär att även företagare och deras familjemedlemmar som kan anses vara verksamma i företaget ska skriva in sig i personalliggare.

 Om larmbolaget ringer klockan 05.45 på morgonen och företagaren åker dit, men glömmer att skriva in sig väntar böter. Företagarens mor går bakom disken och häller upp en kopp kaffe utan att vara inskriven i liggaren innebär i värsta fall även det böter, säger Erik Ageberg näringspolitik expert på Företagarna.

Småföretagare slår larm

Många företagare har hört av sig till Företagarna om det orimliga i reglerna. Företagarna deltog också i en hearing i riksdagens skatteutskott den 12 juni och förmedlade då medlemmarna upprördhet.

  Företag ska aldrig belastas för att myndigheters processer ska förenklas – i synnerhet om det innebär att företagens arbetsbelastning och kostnader ökar, säger Erik Ageberg

Oklara regler för tillämpning

Reglerna börjar gälla den 1 juli men Skatteverket har ännu inte kommunicerat hur de kommer att tillämpa reglerna. Företagare som kontaktat Skatteverket har fått olika svar från olika handläggare.

  Sveriges företagare måste givetvis kunna få tydliga och klara svar om hur nya regler kommer att påverka dem. Det ska vara lätt att göra rätt – inte omöjligt, säger Erik Ageberg.

Företagarna arbetar därför för att reglerna om att anhöriga och företagare själva ska behöva omfattas av personalliggare skrotas.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap