headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Sedan 2016 är företag inom byggbranschen också skyldiga att föra personalliggare, men elektroniska sådana. Foto: Shutterstock

Personalliggare riskerar öka utanförskap på arbetsmarknaden

Straffet för enkla missar är alldeles för högt. Reglerna kring personalliggare riskerar därmed att företagen blir försiktigare med att anställa "osäkra kort" som står långt ifrån arbetsmarknaden, anser Företagarna.

En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på arbetsplatsen. Den ska vara lättillgänglig och kontinuerligt uppdaterad om Skatteverket gör ett besök. Skatteverket räknar in så att alla på arbetsplatsen finns inskrivna i liggaren. Om någon saknas får företaget betala kontrollavgifter på upp till 25 000 kr.

-  Personalliggare är exempel på regelförändringar som syftar till att förenkla för myndigheter oavsett vad det kostar för företag. Företag ska aldrig belastas för att myndigheters processer ska förenklas – i synnerhet om det innebär att företagens arbetsbelastning och kostnader ökar, säger Erik Ageberg näringspolitisk expert på Företagarna.

Inget stöd för minskat svartarbete

Företagarna står bakom ambitionerna att stävja svartarbete, skatteundandragande och osund konkurrens. Samtidigt är det avgörande att detta arbete baseras på rättvisande empiriskt underlag. Det finns idag ingen tillförlitlig undersökning som stödjer att personalliggare har minskat svartarbete.

Sanktionerna vid eventuella misstag blir alltför stora. Att ha ungdomar eller personer med inlärningssvårigheter kan betyda en ökad risk för kontrollavgifter.

Kan leda till ökad försiktighet vid anställning

- Personalliggare riskerar att leda till en ökad försiktighet att anställa individer som står långt ifrån arbetsmarknaden, säger Erik Ageberg.

Vågar företagare verkligen satsa på ett osäkert kort om det kan kosta 25 000 kr för ett enklat misstag?

Alla kan göra misstag. Den mest skötsamme medarbetaren kan ha haft en stressig morgon och glömt att skriva in sig i personalliggaren, eller kastat sig iväg för att hämta barnen och glömde att skriva ut sig ur liggaren.

-  Tröskeln för företagare att våga anställa yngre, personer med inlärningssvårigheter, eller andra som kan uppfattas som osäkra kort ökade avsevärt sedan personalliggare infördes, säger Erik Ageberg Näringspolitik expert på Företagarna.

Slår mot första jobb i servicebranscher

Särskilt problematiskt är det då dessa grupper oftast inleder sitt arbetsliv i enklare service-branscher så som restauranger eller livsmedels- och tobaksgrossistverksamheter. Personalliggare utgör alltså ännu ett hinder för dessa grupper att ta sig över.

-  Inte nog med att den rigida arbetsrätten och höga arbetskraftskostnaderna i Sverige redan utgjorde hinder för somliga grupper att komma in på arbetsmarknaden – arbetsgivaren kan också drabbas av extra avgifter om de begår enkla misstag, säger Erik Ageberg.

Läs också: Personalliggare motverkar inte skattefusk

Mer om personalliggare

Personalliggare infördes 2007 i restaurang- och frisörbranscherna för att minska mängden svartarbete och öka skatteintäkterna. Därefter infördes också personalliggare för tvätteribranschen (2013). Sedan 2016 ska även företag inom byggbranschen föra personalliggare, men elektroniska sådana.

Nya regler från 1 juli 2018 innebär att även företagare och deras familjemedlemmar som kan anses vara verksamma i företaget ska skriva in sig i personalliggare. Dessutom ska fler branscher omfattas – fordonsservice, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet samt kropps- och skönhetsvårdsverksamhet.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap