headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

L rätt ute om startups

Liberalernas förslag om förbättrade villkor för startups innehåller flera viktiga punkter. I synnerhet de konkreta förslagen om förbättringar av personaloptioner och investeraravdrag är välkomna, skriver Företagarnas skattepolitiska expert Patrick Krassén.

Idag skriver Liberalernas ekonomisk-politiske talesperson Mats Persson och företagspolitiske talesperson Said AbduDagens Industris debattsida om bättre villkor för nystartade företag. Bland annat föreslås ett förenklat visumförfarande för medarbetare i startups och egenföretagare, inrättande av en ”startupkommission” med akademiker och näringslivsföreträdare (oklart om regeringen ska vara huvudman), programmering och mer matematik på schemat i skolorna. Nya skatteregler för personaloptioner och investeraravdrag med färre begränsningar föreslås också.

– Arbetskraftsinvandring är ett område där insatser verkligen behövs för att göra processerna enklare och snabbare. Det får dock inte bara stanna vid medarbetare i startups i de större städerna – kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring berör företag i hela landet. Därför bör reglerna generellt förenklas – annars riskerar det att bli samma problem som L pekar på med till exempel personaloptioner, med godtyckliga avgränsningar, att vissa företag hamnar utanför, säger Patrick Krassén.

När det gäller just personaloptioner vill L se nya regler, där begränsningarna som nu finns på vilka medarbetare som kan omfattas, företagets storlek och optionernas totalsumma tas bort.

– Det vore ett mycket bra steg mot mer attraktiva optionsregler. De nya kvalificerade personaloptionerna som infördes vid årsskiftet har visat sig inte vara möjliga att tillämpa vilket är ett stort misslyckande. Skatteverket aviserade i våras att reglerna skulle snabbutredas, men utredningen har blivit kraftigt försenad, vilket har orsakat stor osäkerhet för de berörda företagen, säger Patrick Krassén.

Det avdrag för investeringar i växande företag som infördes av den förra regeringen begränsades tyvärr av den nuvarande regeringen 2016. Liberalerna vill se att taket i investeraravdraget höjs och att fler företag ska omfattas.

– Det vore utmärkt och ligger i linje med vad Företagarna föreslagit tidigare, bland annat i Finansieringsrapporten i våras, säger Patrick Krassén.

En bättre politik för startups är nödvändigt – men också för att företag ska växa (scale-ups). Många pigga tankar och förslag om detta läggs fram i det läsvärda Svenska Startupmanifestet.

Läs mer om hur Företagarna vill förbättra företagsklimatet. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap