headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Antal RUT- och ROT-företag minskar rejält

3 mar 2016
Regeringens försämring av RUT- och ROT-avdraget från årsskiftet visar sig nu få den effekt som Företagarna varnat för. Precis som befarat minskar antalet företag som utför RUT- och ROT-tjänster markant.

Patrik NilssonSkatteverket har släppt ny statistik för RUT och ROT för februari månad och det är ingen rolig läsning. Jämfört med februari 2015 har antalet företag som utför ROT-arbeten minskat med 17 procent från 27 047 företag till 22 548 och antalet kunder har minskat med 27 procent, från 110 260 kunder till 80 067.

 Det var precis det här som vi varnade för när förslaget om att ROT-avdraget skulle minskas kom. Totalt är det runt 4 500 företag som inte längre utför ROT-arbeten. Hur många av dessa som arbetar med andra saker eller hur många personer som har behövts sägas upp är oklart. Men klart är att regeringens försämring av avdraget redan har påbörjat en negativ effekt som vi inte vet var den kommer att sluta, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Företagarna.

 Även antalet köpare i februari minskar rejält jämfört med 2015 och risken är att många av dessa väljer att köpa tjänsterna svart istället. Många företag i branschen har sedan årsskiftet fått förfrågningar från kunderna om de vill utföra arbetet svart istället.

Regeringens försämring av avdraget har påbörjat en negativ effekt som vi inte vet var den kommer att sluta

 Nu går samhället miste om viktiga skattepengar som istället skulle kunna gå till vår välfärd. Vi kan bara hoppas att så många som möjligt fortsätter att köpa tjänsterna vitt och att företagare inte branschen inte råkar ut för en konkurrenssituation från svartarbetare, säger Patrik Nilsson.

Efterfrågan på RUT-tjänster stiger fortsatt men osäkerheten som regeringen skapat med en sänkning av taket har gjort att antalet företag minskat från 7 176 utförare till 6 199. En minskning med hela 14 procent.

 RUT är en bransch där många kvinnor driver företag och där många som stått utanför arbetsmarknaden får in sin första fot på arbetsmarknaden. Att så många företag slutat utföra RUT-tjänster slår direkt mot nyanlända och arbetslösa som behöver komma ut på arbetsmarknaden, säger Patrik Nilsson.

Återställ rut-taket till 50 000 per person och år

Regeringen tillsammans med Alliansen kom i samband med Migrationsöverenskommelsen överens om att utöka antalet tjänster som ska ingå i RUT. Det är bra men det är tydligt att sänkningen av taket gjort RUT-företagarna uppgivna.

 Vi vill att taket ska återställas till minst samma nivå som innan, 50 000 kronor per person och år. Samtidigt måste ytterligare tjänster tillkomma för att skapa fler jobb. Vi har samlat in förslag på nya tjänster i vårt rutupprop, förslag som vi kommer att skicka in till regeringen och som kommer att skapa fler jobb i branschen, säger Patrik Nilsson.

I januari betalades fortfarande pengar ut för ROT-arbeten som utfördes under 2015. Februari är därför den första månad som sänkningen av avdraget syns. Siffrorna kan komma att justeras då företag kan ligga efter med rapporteringen till Skatteverket.

 Men tendensen är tydlig. Sänkningen av avdraget kommer att påverka många företagare negativt i forma av uteblivna inkomster och uppsägning av personal, säger Patrik Nilsson.

 

Läs mer:

Patrik Nilsson intervjuas i Dagens Industri på ämnet:

Läs också:

 

Siffror för februari 2015 och 2016, hämtat från Skatteverket:

ROT

feb-15

feb-16

Utveckling

Belopp

1 040 884 819

649 410 372

-38%

Köpare

110 260

80 067

-27%

Utförare

27 047

22 548

-17%

       

RUT

feb-15

feb-16

Utveckling

Belopp

198 463 994

200 828 016

1%

Köpare

146 657

157 034

7%

Utförare

7 176

6 199

-14%

 

Antalet utförare över helår var drygt 68 000 (2014)

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap