podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

"Digitalisering, digitalisering ... och så förstås en hel del brexit!"

Publicerad 4 jul 2016
Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna, inledde Almedalsveckan med att tala om hur småföretag tack vare digital utveckling kan utnyttja nya affärsmöjligheter och nå ut till fler kunder.

Varje Almedalseftermiddag rapporterar en av Företagarnas medarbetare direkt från Almedalen i en krönika. Idag är det Daniel Wiberg, chefsekonom, som skriver!

Daniel Wiberg, chefsekonom FöretagarnaI går söndag inleddes Almedalen 2016. Som vanligt så är så gott som alla Sveriges politiker och myndigheter representerade. Säkerhetspådraget är massivt och det nära 500 sidor långa Almedalsprogrammet visar tydligt hur fullspäckat schemat är med seminarier och möten.

En stor del av aktiviteterna handlar om mina och Företagarnas hjärtefrågor – företagsklimatet och mindre och växande företags möjligheter.

Företagarnas egna aktiviteter startade med vd Günther Mårders förväntningar inför veckan i en direktsänd podcast ”Hiss eller diss – Blir företagsklimatet den viktigaste frågan under veckan?” från Företagarnas hus på Hästgatan 2 i Visby.

Viktigt med enklare regler

Själv inledde jag veckan nu på måndagsmorgonen genom att delta som talare vid Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets seminarium på temat ”Etablerade stora och unga små – vinnande samarbete för svensk konkurrenskraft”.

Seminariet handlade bland annat om hur digitaliseringen skapar förutsättningar för nya affärsmodeller och innovationer och hur detta påverkar både stora och små företag.

Hur kan småföretag utnyttja nya affärsmöjligheter till följd av digitalisering för att nå ut till fler kunder och för att kostnadseffektivisera verksamheten? Hur kan politiken bidra?

Vad jag framförallt försökte lyfta under seminariet var vikten av att förenkla regelverken så att mindre och växande företag kan utnyttja all de möjligheter som finns till framgångsrikt företagande. Dessutom måste skatte- och trygghetssystemen bidra genom att utformas så att risktagande lönar sig.

Hur blir vi mer innovativa, företagare?

Strax efter lunch följde nästa seminarium, då handlade det om småföretagens innovationskraft och om hur småföretagen kan bidra till att nå miljö- och hållbarhetsmål.

Småföretagens innovationsarbete är mer omfattande än vad man kanske kan tro. I en undersökning som Företagarna genomförde för några år sedan visade det sig att hela 45 procent av företagen under de senaste tre åren hade utvecklat en ny produkt, tjänst eller process (både bland tjänste- och produktföretag).

Det visar på en stor potential och framförallt att småföretagens innovationsarbete kan ha kapacitet att utvecklas och tillvaratas ännu bättre.

Problem med långa betaltider var ämne

Under tisdagen kommer jag att prata om småföretagens problem med långa betaltider, på ett seminarium anordnat av Di och Intrum Justitia.

Mindre företag gynnas ofta av samarbete med storföretagen, men samtidigt ställs ofta tuffa och oschyssta krav på långa betaltider.

Svenska småföretag behöver bli bättre på att hantera sin likviditet och Företagarna kan bidra med kunskap och försäkringslösningar som åtminstone delvis kan avlasta risken för det lilla företaget.

Digitaliseringen återkommande tema

Senare under tisdagen kommer jag också att tala om digitaliseringen och det som kallas Industri 4.0, dvs. automatisering av varu- och tjänsteproduktion genom digital teknik. Just digitalisering är ett återkommande tema på många av seminarierna i Almedalen 2016.

För min del handlar det om att belysa de nya möjligheter som den nya digitala tekniken ger, bland annat i mindre företags möjlighet att nå ut i världen och hitta nya marknader eller målgrupper för sina produkter och tjänster.

En lyckad omställning kräver emellertid också att reglerna är anpassade efter mindre och växande företags möjligheter och att inte onödiga hinder sätts upp för utveckling och innovation.

Och så förstås... brexit!

Slutligen så är ju förstås brexit den stora snackisen bland nationalekonomer och politiker i Almedalen 2016. Storbritanniens val att lämna EU kommer att få mycket stora konsekvenser under lång tid framöver.

Samtidigt är det svårt att sia om framtiden eftersom inte ens Storbritannien tycks ha haft en plan för hur utträdet ur EU ska gå till! Fortsättning följer alltså …

Direkt från Almedalen 2016 - Daniel Wiberg

Här kan du läsa Företagarnas hela program för Almedalen

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna