För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Kvalificerade personaloptioner kan bli bra väg till tillväxt i småföretag och fler jobb

Publicerad 15 aug 2016
Förslaget om kvalificerade personaloptioner bör genomföras. Det kan göra det lättare för små företag att attrahera rätt kompetens och växa. Men förbättringar krävs på flera områden, anser Företagarna.
Medarbetare på kontor. Foto: Shutterstoc

Svårighet att hitta rätt kompetens och höga arbetskraftskostnader är återkommande hinder för att små företag ska växa, visar Företagarnas årliga Småföretagsbarometer. Det gäller särskilt små, nystartade och innovativa företag som inte kan konkurrera med etablerade storföretags höga löner.

För många av dessa skulle tillväxtmöjligheterna underlättas om företaget kunde erbjuda medarbetare personaloptioner som ger dem möjlighet att i framtiden bli delägare och få del i värdeutvecklingen. Det anser Företagarna i ett remissvar till förslaget om personaloptioner, Beskattning av Incitamentsprogram (SOU 2016:23).

Utredningens förslag innebär att vissa personaloptioner ska vara kvalificerade (KPO) och att de ska beskattas förmånligare. Den anställde beskattas först vid försäljning av aktier som förvärvats med stöd av KPO och då enligt vanliga regler om kapitalvinst. Ingen förmånsbeskattning som lön och inga arbetsgivaravgifter.

Annika Fritsch Denna möjlighet för medarbetare att ta del av framtida värdeutveckling innebär i sig ett incitament till mer långvarig anställning vilket tryggar företagens långsiktiga kompetensförsörjning och skapar trygga jobb, säger Annika Fritsch, skatteexpert på Företagarna.

Håll reglerna enkla

Framförallt är det viktigt att reglerna hålls så enkla som möjligt för att företag och medarbetare ska kunna ta del av den nya möjligheten, anser Företagarna som i sitt remissvar ger konkreta förslag på förbättringar av förslaget.

Företagarna anser bland annat att såväl delägare som närstående bör kunna tilldelas kvalificerade personaloptioner på motsvarande villkor som övriga anställda, att tidsperioden som nystartade företag får ställa ut dessa optioner bör förlängas, samt att arbetstid motsvarande halvtid bör räcka för att medarbetare ska kunna ta del av optionerna.

Dessutom menar Företagarna att tolkningen av vad som är innovativa företag är för snäv, och att företag i fler branscher bör kunna omfattas.

  Förslaget bör, med förbättringar, genomföras och bör kunna bidra till att underlätta för mindre företag att rekrytera och behålla viktig kompetens som är avgörande för expansion och fler jobb. I en förlängning borde även styrelseledamöter kunna få kvalificerade personaloptioner och storleksgränserna för företagen vidgas, säger Annika Fritsch.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna