headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Veckans fakta - Företag konjunktur

Då var det värst - och bäst! - att driva eget

Som företagare lever du med ständig känsla för bra och dåliga tider konjunktursmässigt. Vår Småföretagsbarometer visar hur mindre företag upplevt konjunkturen de senaste 30 åren. Minns du topparna och dalarna?

Företagarna gör många undersökningar, bland annat Småföretagsbarometern: Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen.

I år  firade vi undersökningens 30 års-jubileum. Diagrammet ovan visar hur Sveriges småföretag upplevde konjunkturen under denna period. Rejäla toppar och dalar, där krascherna under tidigt 90-tal och sent 00-tal är riktiga raviner.

Utöver konjunkturen mäter vi i barometern också småföretagens tillväxthinder och sätter dem på den lokala, regionala och nationella politiska agendan.

Småföretagare skapar fler än 4 av 5 jobb och de flesta vill växa och anställa fler! Bristen på lämplig arbetskraft, höga arbetskraftskostnader och även politisk oförutsägbarhet utgör dock hinder för expansion. Företagarna tror att jobben kan bli fler om politikerna vill!

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap