podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Debatt: Brottsligheten är ett hinder för näringslivet

Publicerad 13 jan 2022
Brottslighet och otrygghet försvårar i allt högre utsträckning möjligheten att bedriva näringsverksamhet i Örebro län.

Förutom en allt grövre gängkriminalitet med skjutningar och bombdåd som sprider sig över Sverige har stölder, skadegörelse, inbrott, hot och bedrägerier blivit en del av vardagen för många av företagare och deras anställda, skriver Eva Cooper, regionchef Företagarna Örebro län tillsammans medFöretagarnas expert på brott- och säkerhet, Pontus Lindström, i en debattartikel på NA.se.

Tänk dig att du står i Krämaren i Örebro. Eller i Kulan i Karlskoga. Eller någon annan plats i Örebro län där du ofta handlar. Tänk dig sedan att verksamhet efter verksamhet försvann – butiker, restauranger, städfirmor och så vidare. Det låter kanske extremt, men i Företagarnas undersökningar uppger var femte brottsutsatt företagare att hon eller han övervägt att lägga ner sin verksamhet på grund av brottsligheten.

Var femte brottsutsatt företagare överväger att lägga ner sin verksamhet

 

Från regeringshåll kommer stora löften om att poliserna ska bli fler och kriminaliteten tryckas tillbaka, men horisonten ser mörk ut. Hur Sverige och Örebro län hamnade i den här situationen kan och ska diskuteras men helt klart är att ansvaret ligger på flera regeringar av olika politisk färg och under lång tid.

Det är inte bara rikspolitikerna som kommer med stora ord. Våra lokala politiker kommer troligtvis göra ett stort nummer av att de om de vinner valet vill vända på varenda sten för att komma åt otryggheten och brottsligheten.

Ett exempel är hur kommunerna involverar det lokala näringslivet i sitt brottsförebyggande arbete. I våras genomförde Tryggare Sverige en kartläggning som visade att endast var tionde kommun i Sverige arbetar strukturerat med detta. Var femte kommun kunde inte ens svara på om det genomförs dialoger med de lokala företagen.

"Extremt oroande"

Det resultatet är mycket oroande. Om lokala företagare får nog av brottsligheten och flyttar eller lägger ner sin verksamhetblir konsekvenserna stora och dyra för samhället. Arbetstillfällen försvinner, skatteintäkterna minskar och utanförskapet riskerar att späs på ytterligare. Kommuner måste veta hur näringslivet påverkas av brottsligheten. I stället gissar de.

Vi uppmanar nu alla kommuner i länet att skyndsamt systematisera sitt brottsförebyggande arbete genom att kartlägga företagares utsatthet och oro för brott och ordningsstörningar. Tydliga mål krävs där insatser mot brott följs upp och utvärderas.

Närvaron av lokala företag skapar trygghet och förebygger brott. Alla Örebro läns kommuner har alltså ett egenintresse att inkludera näringslivet i det brottsförebyggande arbetet. Samhällen byggs tillsammans, och då duger det inte att exkludera företagen.

Läs Företagarnas rapport "Brott mot företagare" här.

Fler nyheter från Företagarna