podcast news play företagaren I media förmån faq

Stadskärnans puls slår sakta på nytt

I mars 2020 drogs proppen ur och stora delar av den lokala handeln stod utan både flytväst och livboj. Aldrig tidigare har vårt konsumentbeteende ändrats så snabbt. Städernas centrum blev plöstligt kusligt tomma och tysta.
Publicerad 25 nov 2021

Många var de företagare som snabbt försökte ställa om för att möta sina kunders behov när konkurrensen från e-handeln ökade och social distansering gjorde att kunderna slutade besöka fysiska butiker. Några lyckades väl. Andra fick se sina företag gå under. Av den totala handeln så steg e-handeln från 11 till 14 procent på bara några månader. Detta skulle med normal tillväxttakt i vart fall tagit tre till fem år. 

Snart står julen 2021 inför dörren och i takt med att allt fler blivit vaccinerade har livet också sakta börjat återvända till städernas centrum. De flesta har, det förändrade konsumtionsmönstren till trots, saknat pulsen som bara en myllrande stadskärna kan ge. Men visst märks det att den lokala handeln fått sig en rejäl törn.  

Samarbete vägen till framgång

En stad som genom samarbete med kommunen och samordning av handeln tagit ett krafttag för att åter fylla centrumkärnan med sprudlande liv är Piteå i Norrbotten. Cecilia Lindström är Företagarna Piteås handelsutvecklare och arbetar aktivt för att få handlarna i staden att hitta ut på banan igen. Företagarna Piteås uppdrag från kommunen är att ansvara för handelns utveckling vilket resulterat ibland annat julshoppingdagar, skyltsöndag och presentkort.

Utmaningen och framgången ligger i att få städernas handlare att tillsammans arbeta för att människor ska välja shopping i sina lokala centrum på nytt, säger hon.

Avgörande med insikt om centrumkärnornas betydelse

Bild4.png

Cecilia Lindström betonar betydelsen av stadens centrum och att den insikten måste sitta i väggarna både i kommunhus och innevånarnas medvetenhet. Under hösten har Företagarna Piteå deltagit i Svenska Stadskärnors upplysningskampanj ”Ingen puls utan din” vars syfte är att belysa vikten av innevånares närvaro i stadskärnan. Cecilia berättar att deltagandet har varit positivt för att medvetengöra både invånare och handlare om stadskärnans betydelse. Kampanjen vill lyfta vikten av att handla lokalt och är en spinoff till det virala begreppet ”local hero” som också har sin hemvist i  Piteå.

En utmaning är att få människor i staden att förstå hur viktigt det är med en levande centrumkärna. Det handlar inte bara om handlarna själva och att de ska tjäna pengar.

Det behövs handel för att skapa liv, rörelse och gemenskap, säger Cecilia Lindström.

Cecilia anser att det är helt ok att handla på nätet men att du som konsument bör tänka till när du gör ditt internetköp.

Fundera över om den här varan finns till försäljning i min stadskärna. En trend i Piteå är att man skriver i Facebookgrupper och frågar om någon säljer produkten, säger Cecilia.  

Handeln viktiga välfärdsskapare

Enligt Svensk Handel arbetar var tionde förvärvsarbetare inom handeln. Handeln är en ofta en väg in på arbetsmarknaden för unga och andra personer som saknar utbildning eller arbetslivserfarenhet. Handeln generar också stora skatteintäkter. Hela 14 procent av de totala skatteintäkterna kommer från branschen, under 2018 motsvarade detta 290 miljarder.

− Handeln tar ett stort ansvar och är viktiga välfärdsskapare, säger Cecilia.

Hon betonar att handeln tar ett stort ansvar i att lära upp och utbilda och är viktiga aktörer för ett inkluderande samhälle. I Piteå som många andra städer är handeln en stöttepelare till många UF-företag som bjuds in att delta i handelns aktiviteter.  Den lokal handel fått större uppmärksamhet under pandemin och trenden att handla lokalt verkar förbli rådande. Konsumenter väljer ofta ett alternativ som är fullgott om det finns att handla lokalt. Cecilia uppmanar Sveriges handlare att aktivera sig och delta på de möten som berör handeln. Hon vill också att handlarna blir bättre på att stötta varandra och engagera sig i lokala frågor.

− Det klart att det påverkar din butik om restaurangen i samma galleria får eller inte får tillstånd för en uteservering. Fågel drar fågel, avslutar Cecilia.

Fler nyheter från Företagarna

Sätt entreprenörskap på schemat

Ämnet entreprenörskap eller entreprenörskap och företagande bör erbjudas på samtliga gymnasieprogram och inom sammanhållen yrkesutbildning på kommunal vuxenutbildning.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden

Krönikor från våra politiska experter

Möt tre av Sveriges 500 000 jobbskapare

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.