För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Säkerhetsläget i Jönköpings län - Viktig Information för Företagare

Publicerad 13 nov 2023
I en tid där företag står inför en mängd utmaningar, är det av största vikt att vara välinformerad om säkerhetsläget i ens lokala område.

För företagare i Jönköpings län är detta inte bara en rekommendation, det är en nödvändighet. Då var det intressant att lyssna på Ronnie Nilsson, beredskapsenheten Länsstyrelsen Jönköpings län.

Genom att vara uppdaterad med det senaste kan företagare bättre planera och implementera åtgärder för att säkra sina verksamheter.

För de små företagen med upp till tio anställda finns det särskilda rekommendationer från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Denna publikation erbjuder konkreta råd och åtgärder för att skydda företaget mot olika former av hot och risker.

Genom att regelbundet uppdatera sig om säkerhetsläget och implementera relevanta säkerhetsåtgärder, kan företagare vara med och säkerställa en trygg och stabil verksamhet. Att vara förberedd och agera proaktivt är avgörande för att minimera påverkan på verksamheten och fortsätta bidra till en stark och hållbar ekonomi i Jönköpings län.

Med denna information i ryggen kan företagare i Jönköpings län gå framåt med ökad trygghet och säkerhet, och fortsätta vara ryggraden i den lokala ekonomin.

 

Fler nyheter från Företagarna