headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Har Krokom tvärvänt om Myhrbodarna?

Bygg- och miljönämnden i Krokom vill lösa fäbodvallskonflikten genom att häva stängningen av verksamheten, men beslutet väcker frågor.

Företagarna har i flera artiklar berättat om Myhrbodarna i Krokom som hamnat på kollisionskurs med kommunen över frågan om huruvida den unika fäbodvallen är en anmäld livsmedelsanläggning eller inte. Anita Myhr som driver verksamheten sedan 52 år tillbaka har berättat att krafterna hållit på att ta slut på grund av det som hon beskrivit som en kamp mot en oförstående, byråkratisk och prestigefylld kommun.

Krokom stängde ner Myhrbodarna

Anita Myhr har hela tiden ansett att kommunen haft kännedom om verksamheten, inte minst eftersom den används i kommunens turisminformation. Från kommunens sida har man däremot hävdat att någon anmälan enligt nu gällande lagstiftning inte gjorts. Tjänstemännen på kommunen polisanmälde därför Myhrbodarna och bygg- och miljönämnden i Krokom beslutade att tillfälligt stänga ner verksamheten i oktober. Sedan dess har läget varit låst.

Krokom har hävt stängningen

Plötsligt har nu kommunen brutit dödläget. På bygg- och miljönämndens sammanträde den 12 mars upphävdes beslutet om tillfällig stängning av Myhrbodarna.

– Vi måste göra allt vi kan för att lösa det här problemet utan att för den skull bryta mot lagstiftningen, säger Hans Åsling, vice ordförande i bygg- och miljönämnden, som agerat ordförande då ordinarie ordförande anmält jäv i frågan.

Värt att notera är dock att kärnfrågan om det krävs en anmälan inte fortsatt är en tvistefråga.

Myhrbodarnas ombud Per Nilsson, med bakgrund som både lärare i livsmedelslagstiftning vid Lantbruksuniversitet och livsmedelsinspektör, manar till försiktighet i tolkningen av kommunens omsvängning.

− Jag har inte haft möjlighet att läsa beslutet från nämnden ännu eftersom jag inte fått det, men påståendet om att det gäller att inte bryta mot lagen bortser från det som är kärnfrågan: frågan om Myhrbodarna brutit mot lagen är inte avgjord. Den är överklagad till förvaltningsrätten som ännu inte lämnat sitt utlåtande. Kommunen försöker vinkla det till att de har rätt, vilket blir fel, säger han.

Rättviks kommun tar över tillsynen?

Enligt kommunens pressmeddelande har nämnden beslutat att livsmedelsinspektionen ska hanteras av Rättviks kommun. Det är en lösning som förordats av Anita Myhr, eftersom det i Rättvik finns erfarenhet av tillsyn av traditionell fäbodverksamhet. Härom veckan sade Rättviks miljöchef Martin Clarstedt till Östersunds-Posten att en sådan lösning vore möjlig, eftersom kommunen arbetat fram undantagsriktlinjer för fäbodar.

− En fäbods hela verksamhet går ju egentligen emot allt som man får lära sig i skolan om hur man får tillverka livsmedel. Det handlar om att hela tiden göra bedömningar. Så det är otroligt svårt att bedriva tillsyn, sade han till Östersunds-Posten.

Även när det gäller inspektionen fick dock ett frågetecken. Enligt kommunens pressmeddelande ska en inspektörskonsult från Rättvik utöva tillsynen. Men en konsult kan inte utföra myndighetsutövning. Företagarna har sökt Krokoms kommun för att få veta om det som avses är ett mellankommunalt avtal med en av Rättviks livsmedelskonsulter.

− Jag hoppas att vi på det här sättet kan komma ur den låsta situationen. Allas önskemål är att fäboden ska hålla öppet som vanligt i sommar, säger Tom Larsson, bygg- och miljöchef i Krokoms kommun.

Än återstår dock frågetecken att räta ut innan situationen är löst.

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap