podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Företagarna Hallands krav: "Prioritera företagare i valet"

Publicerad 31 maj 2022
Företagarna Halland presenterar nu 106 förslag för ett företagsklimat för framtiden inför kommande valet.
Företagarnas regionchef i Halland Marie Axtelius och Företagarnas samhällspolitiska chef Fredrik Östbom.

I en debattartikel på Hallandsposten skriver nu Företagarnas regionchef i Halland Marie Axtelius och Företagarnas samhällspolitiska chef Fredrik Östbom om vikten av att priortiera företagarfrågor inför kommande valet. 

De skriver att antalet utmaningar som företagare nu står inför bara ökar.

- Det är krig i vårt närområde, klimatkrisen är akut, brottslighet och otrygghet har tillåtits breda ut sig i landet och vi ser ett utanförskap som har cementerats när omkring 800 000 människor saknar självförsörjning, skriver dem.

"106 förslag för ett företagsklimat för framtiden"

Marie Axtelius och Fredrik Östbom presenterar nu de viktigaste förslagen för att få ett bättre företagsklimat. I Företagarnas plattform "106 förslag för ett företagsklimat för framtiden" lyfts tre prioriterade områden:

• Minskad beskattning av företag och företagande.

• Minskad regelbörda.

• Sänkta kostnader för att anställa och ökad tillgång till kompetent arbetskraft.

Fler nyheter från Företagarna