podcast news play företagaren I media förmån faq

Vem kontrollerar din gräsmatta?

Som regionchef för Företagarna vet jag att det ofta är svårt att hänga med i alla turer kring vilka regler som gäller för den som vill göra rätt. Därför har jag några tips till den som ska klippa sin gräsmatta i år, skriver Marie Axtelius regionchef Företagarna Halland.
Publicerad 17 feb 2022

När en villaägare ska klippa sin gräsmatta ska det anmälas till Trädgårdsstyrelsen. Klippningen får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan har skickats in, om inte Trädgårdsstyrelsen finner anledning att stoppa avverkningen.

Villaägare tvingas bevisa att trädgårdsklippning ej hotar skyddade fågelarter

Enligt rättspraxis är gräsklippning "pågående markanvändning" och därför har villaägaren inte behövt söka tillstånd för avverkning, utan bara anmäla. Nyligen meddelade Trädgårdsstyrelsen att de tänker vända på processen. Myndigheten ska inte längre motivera varför de stoppar en gräsklippning, utan nu ska villaägaren bevisa att trädgårdsåtgärden inte hotar någon enskild individ av en skyddad art (vilket bland annat omfattar alla fåglar – 250 fågelarter med totalt 140 miljoner individer i Sverige).

Måste säkerställa lista med tio punkter innan gräsklippning

Myndigheten meddelade nyligen en villaägare: ”Trädgårdsstyrelsen kan med nuvarande underlag inte avgöra ärendet. Klargör om din trädgård används som fortplantningsområde eller viloplats för arterna:

1. Hur många äppelträd och gräsarter finns i avverkningsområdet?

2. Hur många fågelbon finns? Är de placerade nära marken eller högre upp i träden?

3. Hur många döda träd med avskalad bark finns i området?

4. Hur många spår av fåglar finns? Vilka typer av spår finns efter fåglar?

5. Används området av arterna under häckningsperioden? Hur många noteringar av arterna (var befann de sig?) har gjorts under häckningstid?

6. Noteras förekomst av arterna endast utanför häckningstid eller även vid häckningstid?

7. Finns det fler eller mer av ovanstående spår eller element i någon del av området?

8. När har inventering av ovanstående faktorer utförts?

9. Hur mycket tid har lagts ned på inventeringen?

10. Vem har utfört inventeringen? Vilken kompetens har den/de?

Orimligt regelverk

Trädgårdsstyrelsen behöver också veta om det påträffats arter som berörs av artskyddsförordningen.” Du har nog redan förstått att detta helt galna regelverk inte handlar om villaägare och gräsmattor. För skogsägare är det däremot en högst verklig situation, och informationen ovan har ändrats väldigt sparsamt.

Det är hög tid att vi säger stopp till Skogsstyrelsens orimliga regelverk med tillämpning som förstör för både individer, företagare och samhälle! Ju mer regelbördan och dokumentationstvånget ökar för skogsägaren ju närmare kommer myndigheterna din gräsmatta eller ditt vardagsrumsgolv.

/ Marie Axtelius, regionchef Företagarna Halland. 

Fler nyheter från Företagarna

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden

Krönikor från våra politiska experter

Möt tre av Sveriges 500 000 jobbskapare

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.