headphones newspaper video-player

Småföretagarna i Halland är fortsatt positiva om konjunkturen

Stor oro om coronapandemins effekter gjorde att länets företagare i fjol trodde på en negativ tillväxttakt. Men trots en nedgång är Halland ett av endast sex län med ett positivt nettotal för konjunkturutvecklingen. Företagen tror även på en kraftig tillväxt på ett år sikt. Det visar årets Småföretagsbarometer, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.
Publicerad 18 jun 2021
Figur över sammanlagd konjunkturindikator; sysselsättning, orderingång och omsättning (nettotal) i Värmlands län och riket 1995–2021

Konjunkturen bland landets småföretag har fortsatt nedåt som en konsekvens av coronapandemin. Konjunkturindikatorn1 för hela Sverige ligger nu på en negativ nivå men i Hallands län är den, trots en avmattning fortsatt positiv. I fjol förväntade sig företagarna här en nedgång till nettotalet -23 men även om det gick ner, blev årets resultat 7. Detta gör att länet placerar en rejält över riksgenomsnittets -15. Det här visar att företagen i länet har klarat den ekonomiska kris som pandemin inneburit bättre jämfört med företag i andra delar av landet. 

Både tillväxttakten för omsättningen och orderingången har fortsatt att mattas av under året men är ändå över riksgenomsnittet. Drygt en tredjedel, 37 procent, av företagen uppger att omsättning ökat medan den minskat hos 38 procent. I länet svarar 41 procent av företagen att orderingången ökat och 39 procent uppger att den minskat. Prognosen för såväl omsättnings- som orderutvecklingen är optimistiska och visar på en kraftig uppgång.  

Även vad gäller sysselsättning placerar sig företagen i Halland över rikssnittet och i länet är det fler som har utökat sin personalstyrka än som minskat den, 18 respektive 12 procent. Inför kommande år tror de att tillväxttakten kommer öka och därmed att det blir fler nyanställningar i länet, uppger Hallands Nyheter. 

Tillväxten i lönsamhet minskar men länets företag har en positiv syn på möjligheterna att växa 

Företagen i Hallands län har haft en minskat lönsamhetstillväxt sedan i fjol och placerar länet i princip på samma nivå som riket som helhet, -3. Det var dock högre än de förväntade sig förra året. Tuff kostnadskontroll och snabb anpassning efter förändrade villkor till följd av pandemins effekter kan ha bromsat nedgången i många verksamheter. Inför det kommande året tror företagen på en uppgång ett nettotal på 25. Precis som i många andra län är det främsta tillväxthindret hos småföretagen i Hallands län utmaningen att hitta medarbetare med rätt kompetens. Detta ett hinder har, trots svagare arbetsmarknad, ökat. I år uppger 34 procent av företagen det svaret jämfört med 20 procent i fjol.  Företagen i Hallands län är emellertid mycket optimistiska om konjunkturutvecklingen på ett års sikt, prognosen ger ett nettotal på 102, vilket är betydligt högre än det historiska riksgenomsnittet 76. 

- Ett stort hinder för tillväxten i Halland är att många företag inte hittar den kompetens de söker. Samtidigt har pandemin gjort att konkurrensen om jobben hårdnat och redan utsatta grupper får det allt svårare att ta sig in. Arbetslösheten är störst i en av Hallands två rena landsbygdskommuner, Hylte och lägst i Kungsbacka, som ligger nära Göteborg. I april var antalet nyanmälda jobb på Arbetsförmedlingen i Halland tillbaka på de nivåer som rådde före krisen, säger Marie Axtelius, regionchef Företagarna Halland.    

För mer information:  

Ladda ner läns- och riksrapport av Småföretagsbarometern via Swedbank, Sparbankernas Riksförbund och Företagarna  

Fakta 

Småföretagsbarometern har genomförts sedan 1985 och är Sveriges största och äldsta undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om konjunkturen. Undersökningen omfattar cirka  

4 000 företag inom det privata näringslivet med 1–49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus. Småföretagsbarometern publiceras en gång om året. 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor