headphones newspaper video-player

Efter mötet om brottsförebyggande arbete i Gävle: “Låt företagarlöftet bli en del av medborgarlöftet”

Nyligen släppte Företagarna rapporten Brott mot företagare som påvisar en alarmerande situation för landets småföretagare. Under onsdagen träffades Företagarna med Gävle kommun och Svenskt Näringsliv för att diskutera vilka brottsförebyggande åtgärder som behöver sättas in.
Publicerad 28 maj 2021
Foto: Shutterstock

Under onsdagen var det dags för möte med Gävle kommun och Svenskt Näringsliv på temat brottsförebyggande med uppdaterad agenda. Med på mötet var Caroline Engberg, enhetschef Gävle kommun, Patric Falk, säkerhetschef Gävle kommun, Mattias Durnik, Näringslivsdirektör Gävle kommun, Agneta Wenell, Enhetschef näringslivsenheten, Gävle kommun, Anna-Karin Wågberg Sperring, Avdelningschef sektor styrning och stöd, Gävle kommun, Magnus Johansson, WDN AB, Eva Cooper, regionchef Företagarna Gävleborg, Marcus Larsson, projektledare lokal opinion, Företagarna Gävleborg och Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv Gävleborg. 

Patric Falk inledde onsdagens möte med att berätta om de nuvarande brottsförebyggande insatserna som Gävle kommun jobbar med. För att öka tryggheten i nuläget fokuserar kommunen på trygghetsvandringar, områdesträffar och att genom ett brett helhetskoncept titta på hur man bäst utvecklar delar av samhället genom så kallat stadsdelslyft. 

Man involverar delar av näringslivet för att få en lägesbild av situationen för att sedan kunna förbättra, undvika och minska riskerna för brott. I Gävle har man arbetat med att införa olika typer av bevakningsåtgärder. 

- Vi försöker dra nytta av de bevakningsåtgärder vi redan har. Sedan oktober har vi väktare som är mobila och rör sig runt genom hela staden, säger Patric och tillägger:

- Om vi får de tillstånd som erfordras så kommer vi även att använda oss av kameraövervakning i framtiden.

Vidare förklarar Patric Falk att alkoholmiljön spelar stor roll i sammanhanget när det kommer till brottsförebyggandet:

- Här talar vi inte enbart om krog- och restaurangmiljö utan det finns fler aspekter att ta med. Så som bolaget eller vägen till och från en plats för att nämna några exempel. 

Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv, reflekterar över en återkommande fråga inom näringslivets perspektiv vad gäller medborgarlöftet.

- Finns någon form av företagarlöfte i medborgarlöftet? Har ni pratat om det med polisen? undrar hon.

Till svar får Lotta att medborgarlöftet är en ständigt pågående process.

-  Vi har inte satt ner foten i någon som helst riktning huruvida det ska vara. Det utesluter ingenting men kan i nuläget varken säga bu eller bä, förklarar Falk. 

Företagarnas regionchef Eva Cooper förde vidare ett medskick till kommunen som hon fått från landets riksdagspolitiker:

- Företagare skulle kunna ha en egen linje till polisen. Ett tydligare och enklare sätt att anmäla på, för vi vet ju alla att brottsanmälningarna sjunker stadigt i dagsläget. 

Caroline Engberg berättar att Gävle kommun gjort trygghetsplaner utifrån politikernas rekommendationer.

- Vi har bjudit in allmänheten och tittat på företagen som verkar i utsatta områden samt de offentliga aktörerna. Man har då fått synpunkter som varit viktiga för planen av brottsförebyggande åtgärder. 

Fler nyheter från Företagarna

Mindre bonus och mera malus

Lägre klimatbonus för laddhybrider och ett pristak för elbilar som kan få bonus är två av nyheterna när regeringen föreslår skärpta styrmedel av fordon.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter