podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Småföretagskonjunkturen i Gävleborg lägst sedan finanskrisen

Publicerad 18 jun 2021
Konjunkturnedgången i länet blev betydligt kraftigare än företagarnas prognos i fjol och är nu på en negativ nivå. Trots minskningen går Gävleborg starkare än snittet för riket som helhet. På ett års sikt förväntas konjunkturen vända uppåt igen. Det visar Småföretagsbarometern, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.
Figur över sammanlagd konjunkturindikator; sysselsättning, orderingång och omsättning (nettotal) i Gävleborgs län och riket 1995–2021

Konjunkturen bland landets småföretag har fortsatt nedåt som en konsekvens av coronapandemin. Konjunkturindikatorn1 för hela Sverige är nu på en negativ nivå, så även i Gävleborgs län vars nettotal är -10. Det är en kraftig minskning från fjolårets 58 och även betydligt lägre än deras prognos på 23. Länet placeras sig ändå strax över riksgenomsnittets -15.   

Optimism för framtiden

Efter två år med ökande tillväxttakten i sysselsättning har den försvagats det senaste året och det är en större andel företag som har minskat sin personalstyrka än andelen företag som har utökat den. Nettotalet för sysselsättningstillväxten blev dessutom lägre än företagarna förväntade sig i fjol, då var deras prognos 9 men utfallet blev -4, samma som rikssnittet. Däremot är prognosen på ett års sikt ett positivt nettotal (11) vilket innebär att fler företag förväntas nyanställa igen. 

- Vi var beredda på att småföretagskonjunkturen skulle sjunka i skenet av pandemin, och detta bekräftas nu i Småföretagsbarometern. Företagen i Gävleborgs län har haft ett tufft år. Kraften framåt finns i optimismen som företagen uppvisar. Nu gäller det att vi röjer bort de största tillväxthindren. Åter är det brist på lämplig arbetskraft som bromsar upp. För att få fart på Gävleborgs län i pandemins kölvatten måste matchning och kompetensförsörjning fungera bättre. Allt annat är oacceptabelt, säger Eva Cooper, regionchef Företagarna Gävleborg.  

Avmattad lönsamhet och fortsatta utmaningar att hitta medarbetare med rätt kompetens 

Efter en uppgång i fjol föll lönsamhetsutvecklingen kraftigt tillbaka i år, från ett nettotal på 27 till -5 i år, vilket är samma som rikssnittet. På ett års sikt förväntas dock lönsamheten vara tillbaka på en positiv nivå med ett nettotal på 30. Samtidigt ser företagarna i länet att det även finns tillväxthinder. Främsta hindret är bristen på lämplig arbetskraft. Trots pandemin och en svagare arbetsmarknad har denna flaskhals ökat markant. I årets undersökning uppgav 31 procent av företagen detta svar, jämfört med 22 procent i fjol. Även tuff konkurrens upplevs som ett vanligt tillväxthinder i länet, 19 procent av företagen gav det svaret, i fjol var andelen 11 procent.   

- Det har så klart varit ett mycket speciellt år. Men jag bestämde mig tidigt att vi ska hålla hög fart. Vi permitterade aldrig någon personal utan sa istället att vi ska slita för klara oss utan det. Nu har marknaden verkligen tagit bra fart. Största utmaningen nu är att få tag på varor i takt med efterfrågan. Summerat går vi nu starkare än på flera år, säger Nicklas Martens, vd House of Martens AB. 

 

För mer information:   

Ladda ner läns- och riksrapport av Småföretagsbarometern via Swedbank, Sparbankernas Riksförbund och Företagarna 

Fakta 

Småföretagsbarometern har genomförts sedan 1985 och är Sveriges största och äldsta undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om konjunkturen. Undersökningen omfattar cirka  

4 000 företag inom det privata näringslivet med 1–49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus. Småföretagsbarometern publiceras en gång om året. 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna