podcast news play företagaren I media förmån faq

Hemtjänstföretaget i Gävle nära att stoppas av nya regler - nu backar kommunen

Om det fanns fler företag inom privat hemtjänst i Bollnäs – skulle det då medföra bättre arbetsförhållanden för anställda? Skulle brukare och personal trivas bättre? Klart är att det finns exempel på nära håll hur privat hemtjänst kan bedrivas med nöjda brukare.
Publicerad 14 dec 2021
Maria Jonsson-Fernlund.

För att ta reda på detta ringde Företagarna Bollnäs upp Maria Jonsson-Fernlund på Adekvat hemtjänst i Gävle, som har drivit sitt företag i 6,5 år och har 20 anställda. Hon berättar för oss att företaget inte har delade turer.

Hur kommer det sig att ni inte har scheman med delade turer?

– Vi lägger kraft, tid och energi på schemaläggningen. För oss är det viktigast att arbetsmiljön är bra och att våra brukare ska samma personal så långt det är möjligt, berättar Maria och fortsätter:

– Om vi tar Sätra som exempel, så träffar de som har daghemtjänst Moa och Kalle, alltså 2 olika personer. Via kommunen kan det vara upp till 38 olika personer i månaden. Vi väljer att jobba i små områden och med små team för att nå målet. Vår personal är också delaktig i schemaläggning och planering.

Hur ser era sjukskrivningstal ut?

– Innan Covid-19 hade vi 48 sjukdagar per år på våra 20 anställda.

Märkliga krav på företag inom hemtjänsten - nu backar Gävle kommun

Men även i Gävle har privata hemtjänsten drabbats av konstiga krav från kommunen: Ett nytt krav som lades fram nyligen var att en verksamhetsansvarig detta vill säga de ägare/vd:ar som bedriver hemtjänst måste ha undersköterskeutbildning. Men nu backar Gävle kommun på beslutet:

-Välfärd Gävle reviderar förfrågningsunderlaget för LOV i hemtjänst en gång per år. Vi har två olika krav på verksamhetsansvarig: antingen ska verksamhetsansvarig ha högskole- eller universitetsutbildning exempelvis socionom, sjuksköterska, beteendevetare eller annan jämförbar utbildning eller så ska verksamhetsansvarig ha tre års praktisk erfarenhet av heltidsarbete inom omsorgsverksamhet och ett års erfarenhet av arbetsledande ställning, berättar Elisabeth Carlson Cederholm (C), ordförande i omvårdnadsnämnden.

Elisabeth menar att i spåren av pandemin har Coronakommissionen påvisat brister, där kommunen jobbar på ett förbättringsarbete för att stärka kvaliteten mot en god och nära vård.

- Vi vill även att dessa krav ska återspegla sig i förfrågningsunderlaget till LOV i hemtjänst. Vi behöver ta ett helhetsgrepp och stärka kvaliteten för kunder i hela äldreomsorgen, säger hon och tillägger:

- Som Centerpartist är jag mån om alla företag, stora som små samt mån om kunder inom äldreomsorgen som ska erbjudas en god kvalitet på omsorgen oavsett utförare. Jag är därför glad att vi ser över förfrågningsunderlaget och får ett underlag som är bra för alla inblandade parter. 

Behöver inte längre sälja eller lägga ner verksamheten

Det nya beskedet från Gävle kommun är goda nyheter för både Maria, som i första hand valt att vara företagare och arbetsgivare och inte är utbildad undersköterska.

Hur ser det ut i Bollnäs?

Vi har tidigare lyft frågan om privat hemtjänst i Bollnäs. Tyvärr har alla utom ett privat hemtjänstföretag lagt ner i Bollnäs, av två skäl, som vi ser det:

  1. Kommunen informerar inte om privata alternativ, vilket gör att brukarna inte hittar dit. I Gävle finns ett rotations-system där en brukare som inte gör ett aktivt val får antingen en kommunal äldreomsorg eller en privat enligt en roterande princip.
  2. Ersättningen till privata hemtjänstföretag är för låg.

LOV – Lag om valfrihetssystem

I Bollnäs finns sedan länge ett politiskt beslut att det ska finnas en valfrihet inom val av hemtjänst. Men kan det vara så att kommunens tjänstemän inte är intresserade av att leva upp till detta beslut så att privata företag ges en chans att verka?

Det rimmar dåligt med en verklighet där kommunala hemtjänstpersonalen har höga sjukskrivningstal och Bollnäs äldre befolkning bara växer.

Kanske kan vi hoppas att tillgången till privat hemtjänst kan bli en valfråga i Bollnäs? Vem lyfter den?

/ Styrelsen i Företagarna Bollnäs

Fler nyheter från Företagarna

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden

Krönikor från våra politiska experter

Möt tre av Sveriges 500 000 jobbskapare

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.