podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Debatt: "Glöm inte Gävleborg och Västernorrland i infrastuktursplanen, Trafikverket!"

Publicerad 2 dec 2021
Alla vägar leder till Rom är ju ett välbekant talesätt. Oavsett vem som ursprungligen myntade det hade personen inte kommit på samma tankar om han eller hon satt i Gävleborg eller Västernorrland. Allt för få fungerande (järn)vägar leder hit. Och om det ändå efter förseningar blir en satsning på vår infrastruktur så kommer den att vara otillräcklig.

Tage Danielsson tillskrivs citatet ”Om man vägrar se bakåt, och inte vågar se framåt, så måste man se upp.” och det finns klokskap i det. Kortsiktigheten i de politiska besluten som tas är ofta beklämmande, och viljan att lära av historien nästan obefintlig. Så nu står vi här igen och väntar på smällen som ofrånkomligt kommer. 

Det låter förstås dramatiskt, så ska vi ta det från början? Det började ändå bra när regeringen deklarerade uppfattningen att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas i den takt som ekonomin tillåter. Även Trafikverkets bedömning om att finansiering av nya stambanor bör ligga utanför den nationella planen var rimlig och öppnade för utökad och förbättradinfrastruktur i våra län. 

Ostkustbanor bortprioriterade trots stora lovord

Ännu en gång fick vi anledning att bli besvikna. Trafikverket vände på en femöring och minskade kostymen för satsningarna rejält genom att trots allt inkludera stambanorna i planen. Plötsligt hade ostkustbanan prioriterats bort till fördel för stambanor för höghastighetståg. Även nödvändiga investeringar i det redan eftersatta vägnätet förloras med planens stora satsning på nya stambanor. Det är som att ansvariga makthavare inte förstår att ju färre vägar som går till våra delar av Sverige desto färre möjligheter till utveckling får hela Sverige. 

Nu står vi här igen, med något som borde vara självklart men som försnillats bort till förmån för grandiosa planer om snabba tåg mellan ett fåtal destinationer i vårt avlånga land. Snabbare och hållbara transporter är förstås nödvändiga, men inte på bekostnad av fungerande villkor för resten av landet. Det behövs investeringar i både befintlig och ny infrastruktur för att trygga Sveriges konkurrenskraft.

Måste öka kapaciteten i transportsystemet

Ett lands infrastruktur måste alltid ses i sin helhet. Det är förstå bra att det tillförs mer pengar till infrastrukturinvesteringar och att transportinfrastrukturåtgärderna riktas in på underhåll och drift av befintlig väg- och järnvägsnät, men det behöver även ökad kapacitet. Väg- och järnvägsnätet måste underhållas, men flaskhalsar i järnvägen och eftersatta vägnät är problem som runt om i Gävleborg och Västernorrland skapar förseningar och störningar i transportflödet. Det krävs därför även ökad kapacitet i transportsystemet.

Vi vill se politiker och myndigheter som visar att de förstår hela Sveriges behov av infrastruktur, och det inkluderar Gävleborg och Västernorrland. Tills en ordentlig finansieringslösning som garanterar även övriga behov har presenterats borde höghastighetstågen därför behandlas utanför den nationella transportinfrastrukturplanen. Inte heller då kommer alla (järn)vägar att leda hit, men i alla fall några till kan göra det.

 

Eva Cooper, regionchef, Företagarna Gävleborg
Joakim Sjöstedt, regionchef, Företagarna Västernorrland 
Fler nyheter från Företagarna