headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Fyra kommunala åtgärder som behövs i Gästrikland mot coronakrisen

I Gävleborg står nu mängder av företagare inför risken att verksamheten eventuellt kan behöva stängas ner som en följd av coronaviruset. Förutom den personliga tragedi som en konkurs skulle innebära för både företagaren och de anställda kommer det innebära en negativ spiral i form av minskad samhällsservice och ökad arbetslöshet.

Företagarnas budskap är därför lika glasklart som knivskarpt: Under de kommande åren krävs nolltolerans mot ökad regelbörda och ökade kostnader för företagen! För att stödja och hjälpa lokala företagarna lanserar Företagarna fyra förslag på kommunala åtgärder.

Läs om dessa åtgärder i regionchef Eva Coopers debattartikel i Arbetarbladet.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap