headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Debatt: Småföretagen är livsviktiga för att finansiera den offentliga välfärden

I Sverige utgörs hela 99,4 procent av företagsbeståndet av småföretag. Totalt står småföretagen och deras anställda för merparten av skatteintäkterna till den kommunala välfärden i 208 av landets 290 kommuner enligt Företagarnas nya rapport Välfärdsskaparna 2019. Bilden av Sverige som en stor industrination är föråldrad – det är i dag de små företagen som till största del bär upp välfärden och skapar flest jobb.

Läs mer i debattartikeln av Företagarnas regionchef Eva Cooper samt René Bongard, analytiker Företagarna.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap