headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Faluföretagaren Jonas Grenfeldt om LAS i Ekots lördagsintervju

Utredningen om arbetsrätten föreslår lösningar på problem i LAS som drabbar många små företag. Men utredningen vållar stor debatt.

Från fackligt håll är många starkt kritiska till förändringar i lagstiftningen, samtidigt som Företagarna länge argumenterat för att den måste förändras för att anpassas till dagens arbetsmarknad.

Hör reportage där bland annat Jonas Grenfeldt, företagare i Falun och engagerad i Företagarna ger sin syn under Ekots lördagsintervju

Lyssna här

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap