headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

ESF-rådet beviljat viktigt stöd till företagare i Dalarna och Gävleborg

Nu är pengarna för insatser kring digital kompetens till företagare i Dalarna och Gävleborg beviljade!

I mitten av mars skickade Företagarna Dalarna och Gävleborg tillsammans med Affärskompetens Sverige, Företagarna i Sandviken samt Sandvikens kommun en projektansökan till Europeiska socialfonden (ESF).

Vi sökte pengar för insatser till företag i dessa två län i syfte att ge er chans att utvecklas och bli mer konkurrenskraftiga. Över 100 företag har redan anmält sig. Projektet handlar om att höja den digitala kompetensen.

Utbildningarna är korta, konkreta och anpassade efter ditt, dina medarbetares och andra företagares behov. Som ett smörgåsbord där du kan välja det du och ditt företag verkligen behöver. Projektet är nu beviljat!

Anmäl intresse här!

Anmäl dig genom att fylla i dina uppgifter. 

Anmälan är INTE bindande! Vi kontaktar dig efter sommarsemestrarna med uppdateringar.

Om projektet

Det är enkelt att starta företag. Det är svårare att driva företag framgångsrikt över tid. Det vet alla som provat. Med detta projekt vill vi stärka det breda näringslivet samt öka sysselsättning och tillväxt i Gävleborg-Dalarna utifrån vår kompetens och kunskap om företagsutveckling.

Det finns ett behov av att utveckla modeller och strategier för att höja kompetensen i att driva sitt företag och effektivisera arbetet med hjälp av digitala verktyg hos den stora gruppen småföretagare och deras medarbetare.

Det finns en stor utmaning i att få den stora massan existerande småföretag att öka sin förståelse och ambitionshöjd kring tillväxt, strategisk planering, kompetensutveckling och möjlig digitalisering. Användande av olika digitala verktyg kan på rätt sätt underlätta vardagen samt hälsan för de anställda.

Bakgrunden till den här projektidén är det stora behov av att utveckla kunskaper inom de så kallade företagarämnena och användandet av digitala verktyg som vi ser att småföretagarna i regionen och landet har. Det är endast en liten del av alla småföretagare som nyttjar och/eller får ta del av det offentliga stöd som finns. Detta trots att det i Sverige idag läggs mycket pengar på olika insatser i det företagsfrämjande systemet med alla deras aktörer. 

De stödinsatser som erbjuds idag, från olika aktörer, är ytterst sällan anpassade till den här målgruppen, vilket får resultatet att få företag deltar. För att lösa småföretagens kompetensutvecklingsbehov måste arbetssättet och utbudet vara ett annat än vad det är idag. Därför är denna utlysning och de projekt som beviljas till förmån för de mindre företagen ytterst betydelsefull.

Den här projektidén handlar om att använda Affärskompetens Sveriges erfarenheter och arbetssätt för kompetenskartläggning samt kompetenshöjning som har provats i tidigare projekt och skapat goda resultat för många småföretagare. Vi ser en möjlighet att vidareutveckla dessa med fokus på digitala verktyg och med nya grepp kunna göra mer nytta för fler företagsledare och medarbetare på Gävleborg-Dalarnas småföretag.

Om digitalisering

Det är lätt att tro att digitalisering är lösningen på allt, men det finns stora utmaningar. Ordet digitalisering är för många ett otydligt begrepp. Det är väldigt få småföretagare som känner sig träffade när en företagsfrämjare eller utbildningsanordnare pratar om digital transformation och digitaliseringsresa. Det kan upplevas som så kallade buzzwords. Det kan vara lätt att glömma att sätta dessa i begrepp i en kontext som fungerar för småföretagarna.

I de tidigare projekt som Affärskompetens Sverige har arbetat har de mest välbesökta utbildningarna varit Struktur och effektivitet samt Balans och stresshantering vilka talar direkt till de behov som företagare och medarbetare har. Under dessa utbildningar fanns en hel del fokus på digitala verktyg som kan underlätta deras vardag och leda till mer effektivitet och balans. Digitalisering är då verktygen/lösningarna på behov och problem som finns hos dessa kvinnor och män. Men att bjuda in till en utbildning för att bli mer hållbar eller mer digital lockar sällan.

Ett exempel

Om ledaren för ett hantverksföretag får höra att företaget borde bli mer digitalt kan det väcka irritation. En robot kommer ju aldrig kunna byta panel på ett hus, tänker hantverkaren. Och det kan ju vara sant att själva hantverket även i framtiden kommer att utföras av en människa, men väldigt många av företagets administrativa arbetsuppgifter skulle kunna underlättas mycket genom digitala verktyg.

Med digitala kundregister, e-fakturor, annonsering i sociala medier, en säljande webbsida, ett effektivt system för att skriva offerter och en app där de anställda tidsredovisar skulle företaget kunna bli mycket mer effektivt. Det blir mer tid över till själva hantverket och den debiterbara tiden då företaget tjänar pengar. 

Digitalisering är inte målet utan vägen

Vi kommer i detta projekt därför att välja en annan väg än många andra. Vi kommer att låta digitalisering vara en del av lösningen/erbjudandet, men det är inte det som vi nödvändigtvis kommer att kommunicera främst! Om företagen inte förstår budskapet och vilken praktisk nytta just de kan få av olika insatser så kommer företagen INTE att välja att lägga någon tid på det.

Att stötta företagare och medarbetare i en förändringsprocess är resurskrävande. Därför behöver man göra det för så många personer som möjligt, på samma tid.

För att nå bästa möjliga kvalitet i relation till kostnad ska projektet erbjuda mer specifika utbildningar, utifrån företagens verkliga behov, än generella. För att kunna fylla dessa utbildningar och arbeta kostnadseffektivt behövs ett stort kundunderlag. Därför är målet hela 600 företag. Mindre företag är, och behöver vara, väldigt selektiva med vad de lägger sin tid på, de har inte lika stora marginaler som företag med många anställda. Varje utbildningstimme innebär ett intäktsbortfall.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap