headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Regeringens bredbandspolitik splittrar Dalarna

I Dalarna är 7 av 10 hushåll anslutna till fibernät. Trots det saknar 6 av 10 av landsbygdsborna i länet en anslutning. Regeringens kraftlösa bredbandspolitik splittrar stad och landsbygd på ett oroväckande sätt.

Våra medlemmar är beroende av att Dalarna och resten av Sverige ges möjlighet till en snabb bredbandsuppkoppling.

Detta har blivit extra tydligt under de senaste månaderna där rådande pandemi snabbt tvingat offentlig sektor, företag och allmänhet att ställa om till en ny vardag. Vi har dragit nya lärdomar och blivit bättre än någonsin på att nyttja digitaliseringens möjligheter. Men för många har lärdomen istället handlat om hur påtagligt det digitala utanförskapet är för alla som saknar en tillräcklig bredbandsuppkoppling.

Detta skriver Företagarna Dalarnas regionchef Eva Cooper tillsammans med representanter från bland annat LRF Dalarna och Hela Sverige ska leva i en debattartikel publicerad på dt.se

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap