podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Syfte och beteenden på agendan

Publicerad 13 okt 2023
Närmre 50 deltagare samlades i Alnarp för en utbildningsdag fullmatad med kunskap och insikter. Företagarna Öresund stod som arrangörer bakom detta event, som hade temat "varför gör inte kunden som jag vill?" Deltagarna fick svar på frågor som rörde produkters och tjänsters attraktion, varumärkesbyggande och beteendepsykologi under en intensiv heldag.

Under dagen hölls en mängd föreläsningar, grupparbeten och en paneldiskussion där företagare delade med sig av sina utmaningar. Gunnar Ottosson, ägare av Ottossons Färgmakeri i Genarp, förde ett engagerande samtal om hur man kan göra ett varumärke som traditionellt associeras med byggnadsvård till något modernt och relevant.

ISLAGIATT

Niklas Laninge, VD och medgrundare av Nordic Behaviour Group AB, har i över ett decennium hjälpt organisationer använda psykologi för att påverka människors beteenden och vanor. I Alnarp delade han med sig av värdefulla insikter om beteendekommunikation och dess betydelse för marknadsföring och försäljning. Beteendekommunikation är en central faktor för att förstå hur vi kan påverka människors handlingar. Laninge erbjöd en introduktion till ämnet och betonade:

— De flesta utmaningar handlar om beteenden. Ett beteende är något specifikt, mätbart och observerbart. Tre förutsättningar för att ett beteende ska utföras är förmåga, motivation, möjlighet, säger Laninge.

Människors sociala och fysiska miljö har en stor inverkan på beteende. Tre förutsättningar för att beteende ska utföras är förmåga, motivation, och möjlighet. Laninge underströk vikten av att fokusera på beteenden och hur de påverkar resultaten.

— Att ge enkla och konkreta instruktioner för hur det önskade beteendet utförs ofta ett bra sätt att underlätta för individen, säger Laninge.

Han introducerade även begreppet "ISLAGIATT," eller "It seemed like as a good idea at the time", det vill säga vi alla har en tendens att gå direkt från problem till lösning och hoppa över själva förståelsen för problemet vi vill lösa.

— När vi går från problem direkt till lösning arbetar vi utifrån ISLAGIATT-principen, säger Laninge.

Föreläsningen gav en fördjupad förståelse för beteendekommunikation och hur den kan hjälpa verksamheter uppnå önskade resultat genom att rikta in sig på de rätta beteendena. Hans erfarenheter och insikter har inspirerat många att ompröva sina marknadsföringsstrategier och använda psykologi som ett verktyg för att påverka beteenden. Deltagarna kom med många bra inspel och fick med sig verktyg för att jobba vidare med detta i sina företag.

Nyckeln till varumärkesstärkning genom ett syfte

Vanja Johnsson, strateg och projektledare på varumärkesbyrån Make Thrive, fokus låg på att hjälpa företag nyttja sitt högre syfte. Varumärken är mer än bara logotyper och produkter. De kan utstråla ett syfte som går utöver företagets uppgift och vision. Vanja Johnsson betonade vikten av att klargöra varför ett företag existerar och hur detta syfte kan stärka företagets relevans och attraktionskraft.

Under föreläsningen presenterade Johnsson olika komponenter i varumärket och gav konkreta exempel på hur dessa kan samverka för att stärka företagets position och bidra till strategiskt beslutsfattande.

— Företagets syfte går utöver företagets mission — vad de gör — och vision — vad de vill uppnå — och utgör anledningen till dess existens, inklusive förväntningar från företaget, samhället och dess intressenter. Ett syfte uttrycker det värde som företaget tillför samhället, säger Johnson.

 Hur hänger syftet ihop med resten av varumärket?

— Syftet är den strategiska ledstjärnan, säger Johnson.

Deltagarna fick fundera över vad som gör dem och deras företag unika och hur man arbetar med hållbarhet i flera led; ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Varför ska kunden välja just ditt företag? Se till så att det du presenterar är tydligt, enkelt, sammanhängande och tilltalande.

— Principer guidar beslut och bygger kultur, säger Johnson.

Fler nyheter från Företagarna