headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Eslövs Hantverkare & Företagarekvinnor

Ändamål Föreningen skall genom sin verksamhet främst slå vakt om och främja den företagarekultur som finns kring hantverk och småföretag och som är en förutsättning för dess fortbestånd.

Medlemskap

Medlemskap erhålles av kvinnor med anknytning till hantverk och småföretagssarmhet samt av kvinnor som samtycker till föreningens ändamål

 

 Ordförande:

Kontaktperson:  Inger Nilsson
Mobil:  
Telefon: 0413-101 33
E-post:  
Adress:

Rönnebergavägen 31B

241 34 Eslöv

 Vice ordförande:

Kontaktperson:  Karin Lindeberg
Mobil:  
Telefon: 0413-101 25
E-post:  
Adress:

Storgatan 16

 

 Sekreterare:

Kontaktperson:  Ann-Christin Ståhl
Mobil: 070-283 41 84
Telefon: 0413-162 02
E-post:  
Adress: Staffanstorpsvägen 12
241 32 ESLÖV

 

 Kassör:

Kontaktperson:  Ingrid Knutsson
Mobil:  
Telefon: 0413-123 76
E-post:  
Adress: Skålpundsvägen 14
241 36 ESLÖV

 

 Ersättare:

Kontaktperson:  Birgitta Svensson
Mobil:  
Telefon: 0413-545 123
E-post:  
Adress: V. Strö, Svenstorp
241 92 ESLÖV

 

 Ersättare:

Kontaktperson:  Birgitta Leklander
Mobil:  
Telefon: 0413-706 63
E-post:  
Adress: Storgatan 34
240 30 Marieholm 
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap