podcast news play företagaren I media förmån faq

Att tänka på inför möte med finansiär

Många företagare upplever det svårt att möta finansiärer och veta vad som förväntas av dem vid mötet. Företagarna Västerbotten och åtta kommuner inom Region 10 i Västerbotten, har identifierat detta och efter kontakt med ett antal finansiärer så bekräftar de att många företagare upplever en stor osäkerhet inför mötet med dem.

Genom projekten Företagarnas Affärsutveckling och Möjligheternas Region* har vi tillsammans fått möjlighet att jobba vidare med detta och ta fram verktyg som underlättar för företagen när det ska söka företagslån. Här nedanför kan du läsa hur du kan gå tillväga.

Se gärna filmen här ovanför och ta hjälp av checklistan till höger.

Företagspresentation

Gör en stark affärspresentation, beskriv vem ni är och vad ni gör. Visa att ni har koll på verksamheten, förbered dig och träna presentationen inför mötet med finansiär.

Var ute i god tid och tänk på att första intrycket är viktigt. Bygg förtroende genom att bjuda in till företaget. Finansiären gör en helhetsbedömning och det är viktigt att de får ett förtroende för dig som kund. 

Beskriv nuläget av företagets marknad. Beskriv era kundrelationer, konkurrenter, leverantörer, produkter eller tjänster för banken. Berätta varför ert företag skiljer sig från övriga aktörer och konkurrenter.

Vad gör er unika? Gör en SWOT-analys som visar era styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Företagslån

Beskriv vad lånet ska användas till, hur mycket ni behöver låna och hur ni tänker betala tillbaka lånet. Visa även att ni själva är villiga att skjuta till eget kapital, för finansiären vill sällan ta hela risken själv.

Förklara vilka säkerheter som finns i verksamheten till exempel inventarier, maskiner, varulager, fastigheter eller kundfordringar (fakturakredit). Beskriv även hur era in- och utbetalningar ser ut. Tala om  vilka fördelar investeringen för med sig och hur mycket det kommer att öka era intäkter.

Ekonomi

Det räcker inte med att du är duktig fackman, du måste också ha koll på ekonomin i företaget.
Gör en budget, även om den inte är exakt så är det en signal till banken att ni har tänkt igenom er ekonomi och att det finns återbetalningsförmåga. Ta hjälp av någon om det känns svårt att göra en budget. Finansiären tittar på om  verksamheten klarar att betala ränta och amorteringar.

Tips för att öka likviditet: 
Fakturera snabbare, ändra till 10 eller 14 dagars betalningstid. Vid stora leveranser be kunden om en förskottsbetalning och förläng era leverantörskrediter till 30, 40 eller 60 dagar.

Övrigt att tänka på

Tänk igenom vem du ska kontakta och varför du behöver lånet. Behöver du låna eller räcker det att du pratar med dina leverantörer om att utöka fakturadatumet? 

Om du får NEJ är det viktigt att du får veta varför du har fått avslag på ditt lån. Våga fråga! Du kan alltid komma tillbaka och det finns många olika finansiärer att vända sig till.

För mer information om möjliga långivare och finansiärer kontakta, verksamt.se Företagarna eller ditt närmaste näringslivskontor.

 

               

*Möjligheternas Region är ett samverkansprojekt mellan åtta kommuner i Västerbottens inland. Målet är att få fler nya företag, fler växande företag och fler nya produkter och tjänster i regionen. Projektet har finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten och de åtta deltagande kommunerna, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.