headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Konjunkturen - småföretag.

Så starkt är Sverige enligt småföretagen

16 sep 2016
Sveriges äldsta och största konjunkturundersökning bland småföretag avslöjar vad mindre företagare anser om konjunkturen.

För att styra landet måsta politikerna ha koll på rätt fakta! Företagarna hjälper till och mäter konjunkturutvecklingen bland Sveriges småföretag. Sedan 1985 gör vi samma undersökning där flera tusen företagare deltar. Årets småföretagsbarometer (2016) presenterades i september.

Vad kan vi då se? Jo:

  • Konjunkturen har utvecklats starkt de senaste 12 månaderna.
  • Förväntningarna inför 2017 pekar på en fortsatt positiv konjunkturutveckling
  • Stor regional skillnad mellan regionerna där glesbygden visar en mindre bra utveckling än städerna. Östergötland placerar sig högst i riket, och Norrbotten hamnar längst ner på listan
  • Konsumenttjänsteverksamhet och byggverksamhet visade på bäst konjunkturutveckling

Småföretagen utgör motorn i Sveriges ekonomi och tillväxt och de skapar 4 av 5 jobb och en stor del av välfärden. 70 procent ser goda expansionsmöjligheter, men många företagare upplever hinder.

För att stärka det svenska företagsklimatets utveckling vill Företagarna:

  • Säkra småföretagens tillgång till kompetens!
  • Den samlade kostnaden för att anställa måste sänkas!
  • Förenkla och sänk skatterna!
  • Minska regelbördan!
  • Trygghetssystemen måste vara anpassade för små företag!
  • Förbättra möjligheterna att delta i offentlig upphandling!

Småföretagsbarometern

Het politikerdebatt på Småföretagsbarometerns lansering

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap