För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Olika typer av finansiering till företaget

Det finns alternativ för företagare som behöver finansiering, men som fått nobben av banken och riskkapitalbolagen. Här listar vi några!

Mer om finansiering

Observera att artikeln här nedanför är från 2016.

För nya entreprenörer och företag kan alternativa finansieringskällor erbjuda lösningar. Alternativa finansieringskällor kan vara särskillt användbara under faser i företagets utveckling som är starkt förknippade med tillväxt.

Ofta baseras dessa nya finansieringslösningar på digitala lösningar, vars möjligheter hela tiden utvecklas, men  här ingår också mer konventionella finansieringslösningar som erbjuds av affärsänglar och riskkapitalister av olika slag.

Även olika former av förskottsfinansiering-, factoring- och leasing-finansiering är betydande finansieringskällor och som har mycket att vinna på nya digitala lösningar.

Crowdfunding (gräsrotsfinansiering)

Crowdfunding innebär att någon vänder sig till ett stort antal investerare, ofta allmänheten, för att under en begränsad tidsperiod samla in pengar till ett specifikt projekt eller för ett specifikt syfte. På svenska kallas det ibland även gräsrotsfinansiering, folkfinansiering eller massfinansiering.

Oftast bidrar ett stort antal personer med små summor till dessa projekt, även om det finns fall där individer bidrar med stora summor. Mötet mellan den som samlar in pengarna och investerarna sker vanligtvis via sociala medier och särskilda internetplattformar för sådana ändamål.

Uppmärksamhet och media i samband med crowdfunding kan vara betydelsefullare än finansieringen i sig. Men att använda sig av crowdfunding kan också vara betydligt mer tidskrävande än vad många föreställt sig.

Omfattande arbetsinsatser krävs bl.a. för att finslipa affärsmodellen, ta fram en slagkraftigt presentationsmaterial och hålla kontakten med de som ska investera i projektet.

P2P, Peer-to-peer

Avser vanligtvis utbyte eller delning av information, data eller tillgångar mellan parterna utan inblandning av en central myndighet. P2P, utgår ofta från decentraliserade interaktioner mellan individer och grupper.

Det är alltså en process där individer samlas för att finansiera varandra. Vanliga exempel är företagsgrupper eller etniska grupper som stöder liknande insatser. Ofta är framgångsrik entreprenör villig att finansiera liknande nya idéer.

Metoden används även i datorer och nätverk (peer-to-peer-fildelning), liksom med valutahandel (virtuella valutor).

Mikrolån

Det finns företag och ideella organisationer som erbjuder små lån, upp till några hundra tusen eller mindre, för att främja entreprenörskap och till personer som normalt inte skulle kvalificera till bankfinansiering.

Affärsänglar

Affärsänglar kan enkelt beskrivas som privatpersoner med egen erfarenhet av att starta och driva företag och som har tid, engagemang och kapital att satsa andras i lovande affärsidéer. Du som företagare kan via affärsängeln få tillgång till kapital, kompetens och nyttiga kontakter.

Ofta sker investeringen i nystartade och växande företag i snabbväxande branscher. Investeringen kan bestå av dels pengar men även tid och ett stort engagemang.

Affärsängeln vill samtidigt få god avkastning på sin investering och är därför beredd att genom eget arbete bidra till att företaget utvecklas. Engagemang från en eller flera affärsänglar kan ofta vara mycket värdefullt i början av ett företags utveckling.

Statligt riskkapital och Almi

Under 2016 har regeringen med att inrätta en ny struktur för de statliga riskkapitalsatsningarna med det tänkta Saminvest AB som central aktör. Företagarna har ställt sig bakom den grundläggande principen i föreslaget med en s.k. fond i fond lösning, vilket innebär att statliga investeringar alltid bör ske i samverkan med privata aktörer.

Företagarna har under lång tid påtalat att de statliga finansieringsinsatserna bör förändras för att bättre möta de behov som små och medelstora företag har och som den privata marknaden inte tillgodoser. Stora grupper av små och växande företag har omfattande svårigheter förenade med finansiering, medan vissa av de statliga riskkapitalaktörerna sitter på en betydande överlikviditet.

Framförallt behövs förstärkt finansieringsstöd i tidiga faser i form av framförallt lån. Företagarnas undersökningar, nu senast finansieringspanelen 2016, visar tydligt att många småföretag upplever det som mycket svårt att få finansiering till verksamhet och investeringar.

Almi är i dagsläget den statliga aktör som erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag, Almi Invest AB och IFS Rådgivning AB. Vi finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet.

Almi är en central del i statens finansieringsinsatser med uppdrag att bidra till små och växande företags finansiering genom olika former av lån eller kapital. Almi har ett marknadskompletterande uppdrag, vilket betyder att de inte ska konkurrera med bankerna utan istället komplettera med ytterligare finansiering i de faser då de privata aktörerna finansiering inte räcker till.

Följ denna länk för att läsa mer om Almi’s lånefinansiering.

http://www.almi.se/Om-Almis-lan/ 

Bra sidor om finansiering


Almi är i dagsläget den statliga aktör som erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser


Verksamt.se ger mer information om finansiering till nya företag och verksamheter.


Svenska riskkapitalföreningen,  har bra information om finansering


Regeringen.se har information om regeringens satsningar och hur det statliga riskkapitalet syftar till att tillgodose kapitalförsörjningen till företag i tidiga skeden se.

 

Få hjälp med finansiering

För dig som vill ha personlig rådgivning för att veta vilken typ av finansiering som är rätt för just ditt företag tipsar vi om rådgivningskatalogen på verksamt.se.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.