podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Så ökar dina chanser att klara krisen

Juliana Perez Falke är nationell kund- och affärschef på Almi Företagspartner och hon möter dagligen företagare som brottas med olika utmaningar till följd av Coronakrisen.
Publicerad 5 jun 2020

Hur vill du beskriva läget för landets små och medelstora företag?

– Sveriges små och medelstora företagare har i det rådande läget mycket svårt då de både drabbas av en stor efterfrågenedgång och en utbudsnedgång. Företagen lider av stora intäktsbortfall som en konsekvens av den minskade konsumtionen.

Är behoven lika i hela landet?

– Behovet av snabb likviditet till låg kostnad är väldigt stort. Initialt var behovet som störst i storstadsregionerna. Nu ser vi dock ett ökat tryck i hela landet och trycket korrelerar väl med smittspridningens utbredning. Olika branscher har dock olika behov. Inom handel och turistnäringen har behovet av likviditet ökat när kunder och gästerna uteblivit medan företag som tillverkar sjukvårdsutrustning behöver kapital för att snabbt expandera produktionskapaciteten.

Hur ser framtiden ut?

– Sveriges små och medelstora företag står inför en väldigt osäker framtid där ingen vet eller kan sia om hur den kommer att se ut. Ovissheten skapar oro och osäkerhet hos många företagare – och det är under tuffa omständigheter de nu behöver ta svåra beslut.

På vilket sätt kan Almi hjälpa till att stötta företagare i kris?

– Vi på Almi har funnits vid våra kunders sida i tidigare kristider och en hel del av oss har varit företagare själva. Hela vår verktygslåda innehållande affärsutveckling, finansiering och riskkapital står redo att användas för de företag som har framtidspotential och som vill utveckla sitt företag genom krisen. Brygglånet lanserades 27 mars och är en låneform som möter det finansieringsbehov som uppstår som en följd av coronavirusets spridning.

Vilket råd vill du ge företagare som försöker blicka framåt och se en framtid efter covid-19?

– Krisen kommer ta slut, förr eller senare, och även om många företag har det tufft är det många som förbereder sig för fortsatt framgång. Mitt råd till företag är – ställ om snabbt, digitalt och ta hjälp! Haka på den digitala utvecklingen och säkerställ att du når dina kunder, leverantörer och anställda på ett nytt och säkert sätt. Fundera på hur din affärsmodell kan bli digital eller än mer digitaliserad. Och ta hjälp. Ingen förväntar sig att du ska veta hur man ska agera i denna exceptionella situation. Ensam är stark men tillsammans är vi starkare

Taggar
Fler nyheter från Företagarna